Selvhjelpsressurser

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

iFightDepression selvhjelspverktøy

- innloggingsside for registrerte brukere
- informasjon om verktøyet

Les mer om selvhjelp

Test deg selv

Test deg selv

Test deg selv for depresjon (PHQ-9)

Å oppdage depresjon er ikke alltid like lett. 

Under er det en test som har blitt lagd for å kunne vurdere stemningsleiet ditt og for å sjekke om du har symptomer på depresjon. Helsepersonell bruker denne testen (PHQ-9) for å kartlegge om pasienten kan ha en depresjon. Testen på denne siden er anonym.

Resultatet av testen kan gi informasjon om du har symptomer men kan ikke alene gi svar på om du har en depresjonsdiagnose. Det kan kun din fastlege eller annet helsepersonell vurdere. Hvis du har følt deg nedstemt og tror du kanskje kan ha en depresjon, bør du kontakte legen din. Ta med deg resultatet av testen, det kan være et fint utgangspunkt for samtalen med legen.

For noen kan det være aktuelt å bruke selvhjelpsverktøyet iFightDepression.

Fyll ut spørreskjemaet under, eller du kan laste ned en PDF versjon fra ressurs-siden.

Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene?

ikke i det hele tatt
noen dager
mer enn halvparten av dagene
nesten hver dag

* required field

Hvis du ønsker det, kan du gi oss tillatelse til å evaluere dine svar som en del av en vitenskapelig undersøkelse. Hvis du velger dette, vil dine svar bli lagret anonymt. Hvis ikke, blir svarene dine ikke lagret. Du vil allikevel få tilbakemelding på svarene du har gitt.

iFightDepression is a project financed and implemented by: