Burimet e Vetëmenaxhimit

Ekzistojnë disa mënyra për të promovuar një shëndet më të mirë mendor

Mësoni më shumë si të ndihmoni veten tuaj dhe të menaxhoni depresionin

Lexoni rreth vetëmenaxhimit dhe kryeni testin vetëplotësues

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Për profesionistët e kujdesit shëndetësor

Çfarë duhet të dijë një mjek për depresionin?

Depresioni prek afërsisht një në katër gra dhe një në tetë burra gjatë jetës së tyre. Rreth 10% e pacientëve në trajtimin e kujdesit parësor vuajnë nga depresioni.

 

Depresioni përfshin ndryshime në sjellje (p.sh. tërheqje/izolim, gjuhë të varfër) dhe ndjenja (p.sh. ndjenja e lodhjes ose fajësisë). Këto simptoma shkaktohen si pasojë e ndryshimeve themelore në funksionimin e trurit: depresioni shoqërohet me çrregullime të sistemeve të serotoninës dhe noradrenalinës, si dhe të sistemit të hormoneve të stresit. Megjithatë, deri më sot, nuk ka shenjues/teste biologjike në dispozicion që mund të përdoren klinikisht për diagnozë.

 

Për sa i përket shkaqeve të depresionit është e rëndësishme të bëjmë dallimin midis predispozitave gjenetike dhe faktorëve të fituar gjatë jetës nga ngjarjet jetësore nxitëse apo rrethanat. Ndonjëherë, edhe ngjarje pozitive të jetës (të tilla si fillimi i festave ose promovimi) mund të shkaktojnë episode depresive, ose episodet depresive mund të fillojnë pa një shkak të identifikueshëm. Ekziston një tendencë e cila mbivlerëson faktorët e jashtëm nxitës ndërkohë që minimizon faktorët biologjikë, e cila, më pas rezulton në rrezikun e mungesës së një diagnostikimi të kujdesshëm të depresionit si sëmundje klinike, dhe të trajtimit bazuar në udhëzimet përkatëse.

 

Depresioni ndikon thellësisht në cilësinë e jetës. Kjo mbështetet qartë nga fakti se, nuk ka çrregullime të tjera të lidhura aq ngushtë me vetëvrasjen, që ndodhin si pasojë e vuajtjes dhe dëshpërimit të padurueshëm. Cilësia e jetës dhe prognoza (ecuria e një sëmundjeje) e pacientit përkeqësohet kur një depresion është i bashkëshoqëruar me sëmundje të tjera.

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: