Burimet e Vetëmenaxhimit

Ekzistojnë disa mënyra për të promovuar një shëndet më të mirë mendor

Mësoni më shumë si të ndihmoni veten tuaj dhe të menaxhoni depresionin

Lexoni rreth vetëmenaxhimit dhe kryeni testin vetëplotësues

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Çfarë mund të bëjë një polic?

Çfarë mund të bëjë një polic?

Komunikimi me një person që paraqet një sjellje për vetëvrasje është i vlefshëm në shumë mënyra. Punonjësi i policisë mund të ndihmojë personin në fjalë, duke lehtësuar gjendjen e tij psikoemocionale, duke e inkurajuar që të kërkojë ndihmë dhe duke shtyrë apo parandaluar tentativat për vetëvrasje. Para se të komunikoni me një person të tillë, sigurohuni që të ndiheni rehat në bashkëbisedimin me të, sigurohuni se mund të kaloni mjaft kohë me personin dhe të mbani një qëndrim të hapur dhe mbështetës. Ju duhet t’i siguroni atij/asaj anonimatin, pa i premtuar mbajtjen e fshehtë të gjendjes së tij/saj.

 

Seksionet e ardhshme do të trajtojnë disa situata që mund të hasni si oficer policie: komunikimi me një person që besoni se është duke përjetuar mendime vetëvrasëse, ndërhyrja ndaj personit me rrezikshmëri akute për të kryer vetëvrasje dhe informimi i anëtarëve të familjes në raste të kryerjes së një vetëvrasjeje.

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: