Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i podejdź do autotestu

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Lekarze rodzinni

Co powinien wiedzieć lekarz rodzinny?

Depresja dotyka około jednej na cztery kobiety i jednego na ośmiu mężczyzn w ciągu ich życia. Około 10% pacjentów w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej cierpi na depresję.

Depresja obejmuje zmiany w zachowaniu (np. wycofanie, spowolnienie mowy) i uczuciach (np. uczucie wyczerpania lub poczucie winy). Objawy te zawsze wynikają ze zmian w funkcjonowaniu mózgu: depresja jest związana z zaburzeniami w układach serotoninergicznym i noradrenergicznym oraz w układzie hormonów stresu. Do chwili obecnej nie ma jednak dostępnego markera biologicznego, który można by wykorzystać klinicznie do diagnozy.

Jeśli chodzi o przyczyny depresji, ważne jest, aby oddzielić podatność na depresję genetycznie uwarunkowaną lub nabytą od wydarzeń lub okoliczności życiowych stanowiących czynnik wyzwalający. Czasami nawet pozytywne wydarzenia życiowe (takie jak początek wakacji lub awans) mogą wywołać epizody depresyjne lub też epizody depresyjne mogą rozpocząć się bez konkretnego wyzwalacza. Istnieje tendencja do przeceniania znaczenia czynników zewnętrznych, przy jednoczesnym bagatelizowaniu czynników biologicznych, co prowadzi do ryzyka, że ​​depresja nie zostanie dokładnie zdiagnozowana jako zaburzenie kliniczne i nie będzie leczona zgodnie z wytycznymi.

Depresja głęboko wpływa na jakość życia. Świadczy o tym wyraźnie fakt, że żadne inne zaburzenie nie jest tak ściśle związane z samobójstwami wynikającymi z cierpienia i rozpaczy. Jakość życia i rokowanie dla pacjenta są gorsze, gdy depresja współistnieje z innymi chorobami.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: