Eneseabi Ressursid

Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise.

Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.

Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

Loe lisaks

Tee test

Muudele spetsialistidele

What you need to know about depression

Depression is a common illness worldwide, with more than 300 million people affected. Depression is different from usual mood fluctuations and short-lived emotional responses to challenges in everyday life. Depression results from a complex interaction of social, psychological and biological factors. (World Health Organization, WHO, 2017).

Depression is an illness that involves not only the mind or brain but the whole body, affecting the way a person eats, sleeps, feels about himself or herself, and thinks about things. It is not a passing, normal, state of mind and it is neither a sign of personal weakness nor a condition that one can "snap out of".

In general, depression can affect anyone: men and women from all backgrounds, in all professions, and at all stages of life. Even people whose lives seem carefree and contented can experience depression.

Depression can be treated. If you think you have depression, seek help.

Information for community professionals

Ajakirjanikud

Meedial on stigmatiseerimise vähendamisel oluline roll. Stigmatiseerimise vähendamiseks on oluline tõsta teadlikkust depressiooni sümptomitest ja levimusest ning hoida avatud ja toetavat dialoogi depressiooni vallandajate ja ravi kohta.

Read more …

Õpetajad

Kool on oluline koht vaimse tervise probleemide märkamiseks ja suuremate probleemide ärahoidmiseks. On loomulik, et õpetaja hakkab kahtlustama, et midagi on korrast ära, kui õpilase käitumine ja õppeedukus järsult halvemuse poole muutub. Kahjuks võidakse neid muutusi tõlgendada millegi muuna, mistõttu võib oluline sekkumise võimalus kasutamata jääda.

 

Read more …

Kirikutegelased

Vaimulikkonna liikmed mängivad kogukonnas olulist rolli ja nad on unikaalses positsioonis pakkumaks lohutust ja nõustamist neile, kellel elus on keerulised hetked.

 

 

 

 

Read more …

Politsei

Politseiametnikud on depressiivsete ja suitsidaalsete inimestega sageli kontaktis, eriti kolme kuu jooksul enne suitsiidi. Suitsidaalse käitumisega kokkupuutumiseks on politseitöös mitmeid võimalikke stsenaariume, näiteks psühhiaatrilise hospitaliseerimise abistamine, vahi all viibivate inimeste suitsidaalne käitumine, akuutsed suitsiidiriskiga seotud olukorrad ja harvem suitsiidid politseiamentike endi hulgas.

Read more …

Eneseabiprogramm iFightDepression

Kas Sinu tervisespetsialist suunas Sind kerge või mõõduka depressiooni tõttu meie eneseabiprogrammi kasutama?

 

 

 

 

 

 

 

 

Logi sisse

Abi otsimine on oluline

ja esimene samm tervenemise suunas

Projekti iFightDepression edendavad: