Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i podejdź do autotestu

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Skierowanie na dalsze leczenie

Skierowanie na psychoterapię

Pacjenci z depresją mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia i wskazówek dzięki psychoterapii. Psychoterapeuci mogą być dostępni w przychodni oraz poza państwową służbą zdrowia, jeśli pacjent sobie tego życzy i ma środki na sfinansowanie terapii.

Dowody na skuteczność są najbardziej spójne w przypadku terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). CBT zwykle trwa od sześciu tygodni do sześciu miesięcy. Terapeuta pomaga pacjentowi identyfikować i kwestionować przekonania utrzymujące przygnębiony nastrój oraz poprawić codzienną równowagę między stresem i obowiązkami a relaksacją i przyjemnymi zajęciami.

Inne podejścia z wykazaną skutecznością to terapia interpersonalna (IPT) i terapie oparte na uważności lub akceptacji. Te ostatnie starają się nauczyć pacjentów unikania samooceny i osądzania samego siebie na podstawie treści własnych myśli. Poradnictwo skoncentrowane na osobie jest niedyrektywne i charakteryzuje się podejściem empatycznym i wspierającym. Istnieją rodzaje psychoterapii, które nie są oparte na dowodach, ale biorąc pod uwagę związane z leczeniem koszty finansowe, pacjenci powinni wybierać terapie o najlepszym stosunku skuteczności do ceny.

Zaleca się, aby lekarze rodzinni znali ofertę terapeutyczną w swojej okolicy. Aby zminimalizować bariery strukturalne, pomocne może być dostarczenie pacjentom praktycznych informacji na temat kosztów, lokalizacji oraz prawdopodobnego czasu trwania i celu terapii.

Skierowanie na psychoedukację

Większość osób skorzysta na udziale w sesjach psychoedukacyjnych, które można zorganizować w grupach. Do prowadzenia takich sesji mogą zostać przeszkolone pielęgniarki i psychologowie. Jeśli grupy okazują się skuteczne, mogą ewoluować w kierunku grup samopomocy. Dostępne są również materiały psychoedukacyjne i narzędzia online dotyczące depresji, takie jak narzędzie do samodzielnego wykorzystania iFightDepression®.

Jesteś zainteresowany/a szkoleniem na temat zlecania i monitorowania korzystania z iFightDepression® narzędzia do samodzielnego wykorzystania dla pacjentów (na czym ono polega, komu i kiedy zalecać korzystanie z narzędzia, jak monitorować pracę pacjenta z narzędziem)? Napisz na adres ifightdepression@eaad.net.

Skierowanie na leczenie psychiatryczne

Pacjenta należy przekierować z opieki podstawowej do specjalistycznej opieki psychiatrycznej, jeśli doświadcza depresji urojeniowej (psychotycznej), ciężkiej depresji z myślami samobójczymi, negatywizmu, pobudzenia, chorób współistniejących, depresji dwubiegunowej lub oporności na leczenie.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: