Τρόποι Αυτοδιαχείρισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την προώθηση της καλύτερης ψυχικής υγείας.

Μάθετε πώς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να διαχειριστείτε την κατάθλιψή σας.

Διαβάστε για την αυτοδιαχείριση και κάντε την αυτοδιαγνωστική αξιολόγηση.

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συμπτώματα της κατάθλιψης

Τί πρέπει να γνωρίζει ένας γενικός ιατρός για την κατάθλιψη;

Συμπτώματα της κατάθλιψης

Η διάγνωση της κατάθλιψης είναι κλινική, βασίζεται σε μια αξιολόγηση αρκετά απλή. Ένας ασθενής πληροί τα κριτήρια ICD για ένα καταθλιπτικό επεισόδιο όταν, για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, βιώνει τουλάχιστον δύο από τα τρία βασικά συμπτώματα (συνεχής θλιβερή διάθεση, μείωση ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης και μείωση της ενέργειας ή κόπωση μετά από ελάχιστη προσπάθεια) και τουλάχιστον δύο από τα επτά δευτερεύοντα συμπτώματα (μειωμένη συγκέντρωση και προσοχή, αίσθημα ενοχής και ανημπόριας, μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, αλλαγές όρεξης και βάρους, διαταραχές ύπνου, απαισιόδοξες και μηρυκαστικές ιδέες, αυτοκτονικός ιδεασμός και αυτοκτονικές πράξεις).

Η διάγνωση είναι συνδρομική και βασίζεται σε τρία χαρακτηριστικά: τα συμπτώματα πρέπει να αναγνωρίζονται και η διάρκεια πρέπει να είναι σαφώς μεγαλύτερη από 2 εβδομάδες και η κοινωνική, διαπροσωπική και επαγγελματική λειτουργία πρέπει να επηρεάζεται αρνητικά. Το ICD-10 καλύπτει την κατάθλιψη με τους ακόλουθους κωδικούς: F31 διπολική διαταραχή, F32 καταθλιπτικό επεισόδιο, F33 υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, F34.1 δυσθυμία, και F06.3 διαταραχή της διάθεσης λόγω οργανικών παθήσεων.

 

Το έργο iFightDepression χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται από: