Burimet e Vetëmenaxhimit

Ekzistojnë disa mënyra për të promovuar një shëndet më të mirë mendor

Mësoni më shumë si të ndihmoni veten tuaj dhe të menaxhoni depresionin

Lexoni rreth vetëmenxhimit dhe kryeni testin vetëplotësues

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Mjeti iFightDepression

Mjeti vetë-menaxhues iFightDepression

Mjeti iFightDepression është një program i udhëhequr, vetë-menaxhues, i bazuar në internet për individët që përjetojnë depresion të butë deri të mesëm, që është zhvilluar në bazë të provave ekzistuese, rekomandimeve të praktikave më të mira dhe konsensusit të përdoruesve dhe ekspertëve. Mjeti është për përdorim pa pagesë dhe ka për qëllim të ndihmojë individët të vetë-menaxhojnë simptomat e tyre të depresionit dhe të promovojnë shërimin, me mbështetjen e një mjeku të trajnuar ose të një profesionisti të shëndetit mendor. Mjeti bazohet në parimet e terapisë njohëse-sjellëse (CBT), një lloj terapie që është provuar të jetë efektive në trajtimin e depresionit.

Mjet iFightDepression përbëhet nga module informative që përqendrohen në rritjen e aktivitetit të përditshëm, identifikimin dhe sfidimin e modelet e padobishme të menduarit, që monitorojnë disponimin (humorin), që adoptojnë modele të shëndetshme gjumi dhe ruajtjen e një mënyre jetese të shëndetshme. Listat dhe ushtrimet e lidhura me të inkurajojnë përdoruesit e mjetit për të praktikuar dhe konsoliduar aftësitë e reja dhe për të nxitur vetë-monitorimin. Mjeti aktualisht është në dispozicion në gjuhët e mëposhtme: anglisht, gjermanisht, spanjisht, estonisht, holandisht, hungarisht dhe bullgarisht.

 

Si mjet iFightDepression është 'I udhëzuar', individët janë të referuar në mjet dhe të mbështetur nga GP ose profesionistët e shëndetit mendor që kanë marrë pjesë në një program të trajnimit të standardizuar profesional. Mjeti iFightDepression dhe trajnimi i lidhur me profesionistët e kujdesit shëndetësor u zhvillua si pjesë e projektit të financuar nga BE, PREDI-NU (Parandalimi i Depresionit dhe Përmirësimi i Ndërgjegjësimit nëpërmjet Rrjetëzimit në BE), i cili përfundoi më 31 gusht 2014. Që nga kjo datë, Mjeti iFightDepression do të mbahet nga Aleanca Evropiane kundër Depresionit (EAAD) dhe një version online i programit të trajnimit iFightDepression do të krijohet gjatë muajve të ardhshëm për profesionistët e kujdesit shëndetësor të interesuar për 'udhëheqjen' e individëve me depresion në përdorimin e mjetit.

Nëse mendoni se mund të jeni duke përjetuar depresion dhe jeni i interesuar në përdorimin e mjetit iFightDepression, shpresojmë që ju të kuptoni se mund të mos jetë e mundur që menjëherë t'ju ofrojë juve një llogari personale të përdoruesit gjatë kësaj periudhe të tranzicionit. Në ndërkohë, ne do të rekomandojmë që të kontaktoni mjekun tuaj ose udhëzuesin tuaj personal pasi ai / ajo mund të ofrojë mbështetje dhe këshilla për forma të tjera të trajtimit ose të shërbimeve mbështetëse për ju.

 Ju mund të gjeni informacione mbi burimet e vetë-menaxhimit që mund të jenë të dobishme për ju në një listë në krye të ekranit në anën e majtë dhe ka edhe detaje të shërbimeve mbështetëse dhe ndihmave brenda seksionit "Kërko Ndihmë" që mund të jenë të dobishme .

Seksioni Kërko Ndihmë

Unë jam një Mjekë i Përgjithshëm/Profesionist i shëndetit mendor dhe jam i interesuar në përdorimin e mjet iFightDepression brenda praktikës time. Si mund të fitoj qasje në të?

Ne jemi duke zhvilluar një program trajnimi profesional online për përdorimin e mjet iFightDepression. Nëse jeni një profesionist i kujdesit shëndetësor dhe jeni i interesuar në zbatimin e mjetit iFightDepression në praktikën tuaj, kontaktoni me email në contact<at>eaad.net dhe mund të shtoni emrin tuaj në një listë postimi për t'ju informuar kur programi i trajnimit profesional në internet është zhvilluar

Nëse ju tashmë jeni referuar mjetit iFightDepression nga ana e profesionistit tuaj shëndetësor dhe keni një llogari personale të përdoruesit, ju mund të hyni brënda më poshtë:

Hyrë këtu

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: