Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i podejdź do autotestu

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Właściwe relacjonowanie

Właściwe relacjonowanie

Relacje medialne nie są główną przyczyną samobójstw, ale mogą stać się kluczowym wyzwalaczem w krytycznej fazie choroby. 

Pewne cechy relacjonowania zwiększają prawdopodobieństwo naśladowania:

 • Powtarzający się, szczegółowy opis samobójstwa;
 • Duże zaangażowanie emocjonalne;
 • Samobójstwo znanej osoby;
 • Relacje w prasie drukowanej.

 

Nie oznacza to, że samobójstwo nie powinno być omawiane w mediach, ale należy pamiętać, że ryzyko podjęcia próby samobójczej wzrasta, gdy:

 • Zwraca się uwagę na samobójstwo za pomocą okładek, nagłówków i zdjęć;
 • Słowa takie jak samobójstwo pojawiają się na okładce;
 • Szczegółowo opisuje się metodę popełnienia samobójstwa;
 • Opisuje się wprost lub wręcz gloryfikuje scenę samobójstwa;
 • Środowisko społeczne, tożsamość osoby i motywy są opisane w przejmujący sposób;
 • Samobójstwo jest przedstawiane pozytywnie, jest chwalone lub opisywane jako romantyczne;
 • Samobójstwo jest przedstawiane jako całkowicie niezrozumiałe lub nieuniknione.

 

To ryzyko zmniejsza się, gdy:

 • Sugerowane są alternatywne rozwiązania problemów i kryzysów;
 • Samobójstwo jest przedstawiane jako przejaw choroby, którą można skutecznie leczyć;
 • Obraz kliniczny zawiera ogólne informacje;
 • Zasięgnięto opinii eksperta;
 • Podane są infolinie i kontakty, pod którymi można uzyskać pomoc;
 • Opisana jest praca podejmowana przez profesjonalne służby.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: