Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i podejdź do autotestu

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Pozytywne kontakty społeczne

Pozytywne kontakty społeczne

Osoby z depresją mogą mieć trudności w kontaktach z innymi. Znalezienie motywacji do nawiązania kontaktu z innymi ludźmi, gdy czujesz się przygnębiony/a, może być wyzwaniem, ale przyjaciele i rodzina mogą być cennym źródłem wsparcia w sytuacjach stresowych, dlatego warto się z nimi skontaktować. Pozytywny kontakt społeczny może pomóc w podniesieniu nastroju i budowaniu poczucia własnej wartości.

Podjęcie takich kroków może polegać na:

  • Odwiedzinach u przyjaciół lub zapraszaniu ich do siebie lub na wspólne wyjście
  • Wspólnym obiedzie lub kolacji z przyjacielem lub rodziną
  • Wyjściu do kina lub na koncert z przyjaciółmi lub rodziną

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: