Selvhjelpsressurser

Det er flere måter å fremme bedre psykisk helse på.

Lær hvordan du kan hjelpe deg selv og hvordan du kan håndtere depresjonen din.

Les om selvhjelp og test deg selv.

Lær mer

Test deg selv

iFightDepression-verktøyet

iFightDepression: selvhjelp for depresjon

iFightDepression verktøyet et er veiledet, internettbasert selvhjelpsverktøy for personer med mild til moderat depresjon. Verktøyet er utviklet på grunnlag av forskning, anbefalinger for best praksis og tilbakemeldinger fra brukere og eksperter på psykisk helse. Det er gratis å bruke verktøyet, og hensikten er å hjelpe personer til å håndtere symptomer på depresjon og for å fremme tilfriskning med støtte fra fastlegen eller annen helsearbeider. Verktøyet baserer seg på prinsipper fra Kognitiv Atferdsterapi (KAT), som har vist seg effektiv i behandlingen av depresjon.

iFightDepression består av workshoper som fokuserer på å øke daglig aktivitet, gjenkjenne og utfordre negative tankemønstre, følge med på humøret, få en god søvnrutine og en sunn livsstil. Tilhørende arbeidsark og øvelser hjelper brukeren til å øve på og tilegne seg nye ferdigheter. Verktøyet er tilgjengelig på norsk og flere andre europeiske språk.

Last ned informasjon om selvhjelpsverktøyet.

Siden iFightDepression er et veiledet verktøy, får brukere tilgang til det gjennom fastlegen, en psykolog eller andre helsearbeidere som har fått opplæring i bruken av programmet.

 

Vil du bli veileder og tilby iFightDepression til personer med depresjon?

Opplæring av veiledere startet i Agder-fylkene I 2017. Ta kontakt med oss på epost (egil.haga@medisin.uio.no) dersom du er interessert i opplæring (gjelder også for andre deler av landet enn Agder).

Du kan også ta onlineopplæring for veiledere som er tilgjengelig fra dette nettstedet. Opplæringen tar to timer, og kurset er godkjent som tellende kurs for leger (allmennmedisin) og psykologer.

For registrerte brukere av iFightDepression

Hvis du allerede har blitt henvist til iFightDepression verktøyet av din behandler og har en brukerkonto, kan du logge inn her.

Trenger du hjelp nå?

Gå til Få hjelp siden, der finner du telefonnumre til legevakt og annen hjelp på nett og telefon.

iFightDepression is a project financed and implemented by: