Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów promowania lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i wykonaj autotest

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Diagnozowanie depresji

Jak diagnozuje się depresję?

Diagnoza to etykieta medyczna, która wyjaśnia przebieg choroby i jej implikacje dla leczenia (pod pojęciem etykiety medycznej - ang. medical label - rozumiemy termin, oznaczenie, określenie, "przyklejone" do całej, szeroko rozumianej choroby, w którym zawiera się kompleksowa wiedza na jej temat).

Na całym świecie do diagnozowania stosuje się różne systemy klasyfikacji chorób. W Europie najbardziej rozpowszechniona jest 10. wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD) Światowej Organizacji Zdrowia.

Zgodnie z tą klasyfikacją, diagnozę „zaburzenie depresyjne” lub „epizod depresyjny” stawia się, gdy w okresie co najmniej 2 tygodni występuje pewna liczba typowych objawów.

Co najmniej dwa z głównych objawów podstawowych i dwa z dodatkowych objawów z poniższego obrazka:

W zależności od liczby i nasilenia objawów rozróżnia się łagodny, umiarkowany i ciężki stopień depresji.

W przypadku wystąpienia myśli samobójczych zdecydowanie zaleca się, aby pacjenci i/lub krewni niezwłocznie omówili to z lekarzem lub zorganizowali profesjonalną pomoc. Ważne jest, aby wiedzieć, że jest to objaw choroby, a nie świadome życzenie, i mało prawdopodobne jest, aby dana osoba nadal tak się czuła, jeśli otrzyma odpowiednie wsparcie.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: