Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Depresyon Nedir?

Depresyon Nedir?

Depresyon gerçek bir hastalıktır

 • Depresyon ciddi bir durumdur
 • Depresyon yalnızca stresli olmak ya da iyi hissetmemek değildir
 • Depresyon basit bir psikolojik bozukluk değildir
 • Depresyon bir ruhsal bozukluktur
 • Depresyon sistemik bir hastalıktır
 • Depresyon yaygın görülen bir bozukluktur
 • Depresyon herhangi birini etkileyebilir
 • Depresyon tekrarlayan ya da kronik olabilmektedir

Depresyon beni etkileyebilir mi?

Depresyon genç insanları etkileyebilir. Gerçekte ilk depresyon epizodları ergenlik döneminde görülebilir.

Başlangıcı genellikle çocukluk dönemi

 • Gelişimsel bozukluk/otizm
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Anksiyete bozukluğu
 • Obsesif kompulsif bozukluk

Başlangıcı genellikle ergenlik dönemi

 • Madde bağımlılığı
 • Anoreksiya nervoza
 • Majör depresif bozukluk
 • Bipolar bozukluk
 • Şizofreni
 • Bulimia nervoza

Gençlik döneminde ruhsal bozukluklar ne kadar yaygındır?

Depresyon,  görülme sıklığı, şiddeti ve intihar etme riski bakımından ergenlik döneminde ortaya çıkan en önemli ruhsal bozukluktur. Nöropsikiyatrik koşullar ergenlik döneminde görülen ruh sağlığı problemlerinin en rahatsızlık verici olanlarıdır.

30 kişilik bir sınıftaysanız, akranlarınızın ortalama 2 tanesi depresyon, 3 tanesi anksiyete bozukluğu ve bir tanesi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayacaktır. Diğer mental bozuklukların görülme oranı seyrektir.

Genç insanlarda mental bozuklukların prevalansı

Popülasyon prevalansı

 • Depresyon (%6)
 • Psikoz (%1)
 • Anksiyete bozukluğu (%10)
 • DEHB (%4)
 • Anoreksiya nervoza (%0.2)
 • Toplam (%15-20)

Sınıf ortalamasına yansıması

 30 kişilik bir sınıf için;

 • Depresyon (2)
 • Psikoz (seyrek)
 • Anksiyete bozukluğu (3)
 • DEHB (1)
 • Anoreksiya nervoza (seyrek)
 • Toplam (4-5)

Neden bazı ergenler depresyon yaşar?

Ergen olmakla ilişkili bazı nedenler gençlerin depresif bozukluğa daha yatkın olmasına neden olabilmektedir:

 • Ergenlik, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki bir geçiş dönemidir;
 • Ergenlik beynin olgunlaştığı ve sosyal zorlukların giderek arttığı bir gelişim evresidir;
 • Ergenlik, benliğin yapılandığı, özerklik arayışının arttığı ve risk ve kayıp içeren yeniliklerin deneyimlendiği bir psikososyal gelişim evresidir.

Ebeveynler, öğretmenler ve akranlar genellikle ergenin depresyon yaşadığını fark etmezler.

Ergendeki değişimler ruhsal bozukluk ve depresyon belirtisinden çok ergenlik döneminin bir belirtisi olarak yorumlanmaktadır.

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: