Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Ergenlik Nedir?

Ergenlik Nedir?

Ergenlik bir olgunlaşma evresidir: çocukluk ile yetişkinlik arasında yer alan fiziksel ve psikolojik bir geçiş dönemidir, kişileri yetişkinlik rollerine hazırlar. Ergenlik, 12 ile 22-25 yaş aralığını kapsamaktadır.

Ergenlik buluğ dönemiyle başlar ve ağırlık, uzunluk, kişisel özellikler, cinsel organlar ve beyindeki büyüme ve olgunlaşma gibi fiziksel büyümeyle sonlanır.

Bilişsel olarak ergenlik düşünme, bilme ve mantık yürütme konularındaki gelişmelerle karakterizedir.

Sosyal olarak ergenlik, kültürel olarak kabul gören yetişkin rollerine hazırlık süreci olarak tanımlanabilir. Birçok değişimi içeren bu evre kimlik krizi olarak adlandırılan –normatif psikoz- dönemi içermektedir.

Neden çocukken daha farklı davranırdım?

İnsan bedeni ve beyni büyük değişimler yaşar.

Yeni davranışlar sergiler ve bunlar ebeveynleri ve aile üyelerini hayal kırıklığına uğratabilir. Kişinin dikkati başka bir yöne odaklanır ve konsantre olmakta zorluk çekebilir, böylece kendini yapması gereken işlere karşı daha az motive olmuş bir şekilde ve olumsuz sonuçları olabilecek riskli davranışları sergilerken bulur. Tüm bu davranışlar beyinde süregiden değişime ayak uydurmak için gerçekleştirilen adaptif davranışlardır.

Beynime neler oluyor?

Beyin hem donanım hem de yazılımın kendisidir.

Ergenlerin beyinleri yetişkinlerinkinden farklıdır; gelişmeye devam eder ve olgunlaşma 22-24 yaşına kadar sürer.

Beyindeki en büyük hacimsel değişim öz-kontrol, karar verme, duygular ve organizasyondan sorumlu alanlarda gerçekleşir. Bu durum ergenlik döneminde bu alanlarda görülen zayıflıkları açıklanabilir kılmaktadır.

Ergenlik döneminde ikinci büyük beyin gelişimi evresi yaşanır (ilki insan yaşamının ilk 18 ayında gerçekleşir). Bu evrede beyindeki kullanılmayan nöronlar yok olurken, kullanılanlar daha güçlü hale gelir. Bu sürece budama adı verilir ve böylece beyin daha etkili bir hale gelir.

Düşüncelerini organize etmeye çalışan, soyut kavramları anlamaya çalışan ve nöral temellerin altında yatan uyarımları kontrol etmeye çalışan ergenler, bu süreçteki gelişimi bilinçli olarak kontrol edebilmektedir.

Ergenlik döneminde bilinçli karar verme ve sağlıklı yaşam stilini alışkanlık haline getirme yaşamın geri kalanını da etkileyecektir. Araştırmalar, yetişkinlere kıyasla ergenlerin alkol kullanımından ve öğrenmeden daha fazla etkilendiğini göstermiştir. Sürekli alkol kullanımının uzun süreli olumsuz etkilere neden olduğu, beyin gelişimini olumsuz etkilediği saptanmıştır.

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: