Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Halk Sağlığının Önemi

Depresyonun halk sağlığındaki önemi nedir?

Depresyon oldukça yaygın bir bozukluktur, Avrupa`da her yıl 20 milyon kişinin depresyon yaşadığı belirtilmektedir (WHO, 2008).

Dünya Sağlık Örgütüne göre depresyon dünyada en yaygın olarak görülen bozukluklardan biridir. Her beş kadından birinin ve her on erkekten birinin yaşamının herhangi bir döneminde depresyondan etkilendiği belirtilmektedir.  Avrupa`da her yıl nüsufun %7`sinin bir depresyon epizodu deneyimlemektedir.  Avrupa`da merkezi sinir sistemi bozukluklarının yarısına depresyon eşlik etmektedir.

Depresyon her yaş grubundan, eğitim düzeyinden, sosyal ve ekonomik statüden kişileri etkileyebilir.  Depresyonun varlığı tüm yaşam alanlarını etkilemektedir. Aile, ebeveynlik, evlilik, arkadaşlık kurma, çalışma, kariyer gibi günlük hayatın tüm alanları depresyondan olumsuz etkilenmektedir.  Depresyon tanı ve tedavisi yapılmadığında tekrarlayan ve kronik hale gelebilen bir bozukluktur.

Depresyon kanser, diyabet, felç ve artrit gibi fiziksel ya da kaygı ve madde bağımlılığı gibi psikiyatrik bir bozuklukla birlikte görüldüğünde sonuçları daha ağır olabilmektedir.

Depresyon yaşayan kişilerin önemli bir bölümü intihar ederek ölür ya da kendine zarar verir.  Yalnızca Avrupa Birliğinde her yıl altmış bin kişi intihar ederek yaşamına son verir ve bunların yarısından fazlasını depresyon yaşayan kişiler oluşturur.

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: