Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Depresyondaki Faktörler

Tetikleyici Faktörler

Depresyonun kısa süreli tetikleyici faktörleri de bir paranın iki tarafı gibi sosyal ya da biyolojik olabilir. Sevilen birinin kaybı, yakın ilişkilerdeki çatışma ya da yaşam durumundaki değişiklikler depresyonun psikolojik düzeydeki tetikleyicilerine örnek olarak verilebilir.  Taşınma ya da iyi geçen bir sınav gibi olumlu değişiklikler de depresyon evresini tetikleyebilir.  Stres hormonundaki artış gibi hormonlardaki nörobiyolojik düzeydeki değişimler de tetikleyici olabilir.

Hassasiyet ve Direnç Faktörleri

Hem psikolojik hem nörobiyolojik faktörler kişileri mental bir bozukluğa karşı daha savunmasız hale getirebilmektedir.  Çocukluk travması ya da istismar kişileri daha savunmasız bırakan psikososyal faktörler iken çocuklukta stabil ve duyarlı bir çevre koruyucu faktörlerdir.  Genetik faktörlerin kişileri hem savunmasız hale getirebildiği hem de koruyucu işlev görebildiği bilinmektedir. Bu faktörler beyindeki nörotransmitter miktarını arttırıp azaltarak bozukluk geliştirme riskini azaltıp arttırabilmektedir.

Devamlılık ve Çözüm Sağlayan Faktörler

Uzun süreli psikososyal zorluklar depresyonun sürdürülmesine neden olabilir ancak yeterli ve yoğun sosyal destek ve terapi sorunun daha hızlı çözülmesine yardımcı olabilir.

Faktörlerin Etkileşimi

Faktörler arasındaki etkileşim depresyonu tetikler, kolaylaştır ve sürmesine neden olur.  Bir depresif epizod fark edilebilir psikososyal ya da nörobiyolojik tetikleyici olmadan beklenmedik bir anda ortaya çıkabilir.

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: