Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Depresyonda Beyin İşlevleri

Beyin nasıl işlemektedir?

Beynin mental işlevler olarak tanımlanan 6 temel alanı vardır;

  1. Düşünme ya da biliş
  2. Algı ya da duyum
  3. Duygusal düzenleme
  4. Çevreye tepkide bulunma
  5. Fiziksel ya da somatik düzenleme
  6. Davranışsal ya da sosyal düzenleme

Beyin yeteri kadar çalışmadığında bu işlevlerden bir ya da daha fazlası bozulur ve bu durum belirli semptomların ortaya çıkmasına neden olur.  Depresyonda temel olarak duygusal düzenleme işlevi etkilenmesine karşın diğer işlevlerin yerine getirilmesi de zorlaşır.

Bütün duygu, duygudurum, düşünce, algı ve davranışlar beyindeki sinir hücrelerinin aktivitesi ile bağlantılıdır.  Beyin karmaşık nöral ağları oluşturan bir milyardan fazla sinir hücresinden (nöronlardan) oluşmaktadır.  Bilgi akışı nöronların birbirine bağlandığı sinapslar aracılığıyla sağlanır. İki nöron arasında yer alan sinaptik boşluk nörotransmitterler ile doldurulur.

Nöronun sonuna ulaşan elektrik sinyali nörotransmitterin sinaptik boşluğa salınmasına yol açmaktadır. Bu nörotrasmitter komşu nöron tarafından toplanır ve böylece bilgi elektriksel olarak bir sonraki nörona aktarılır.  Beyinde üretilen hormonlar (beyin-türevli nörotrofik faktör-BDNF) nöronlar arasında var olan bağlantıların korunmasına ve yeni bağlantıların oluşmasına yardımcı olur.

Sağlıklı bir beyinde yeteri düzeyde BDNF bulunur ve sürekli olarak yeni nöral bağlantılar kurulur.  Bu durum, bilgi yollarının sürekli olarak kurulup yenilenmesidir.  Bu yollardaki elektrik sinyalleri farklı duygu, düşünce ve davranışların harekete geçmesine yol açmaktadır.

Beynin belli bir düzeyin altında işlediği ve ortaya çıkan semptomların kişinin diğerleri, ailesi, arkadaşlarıyla normal bir şekilde yaşamasına engel olan işlevsel bozukluklara neden olduğu durumlarda mental bozukluk tanısı koymak uygun olabilmektedir.

Depresyon gibi mental bozukluklar Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM) ve Uluslararası Hastalık Sınıflaması (ICD) gibi uluslararası sınıflamalarda yer alır.  Bu sınıflandırmalar doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının fikir birliği sağladığı tanı ve değerlendirmelere dayanır.

Diğer mental bozukluklar gibi depresyon da kalıtımsal ve çevresel faktörlerin etkileşiminin bir sonucudur.  Herhangi bir mental bozukluğun yalnızca kalıtımsal faktörlere ya da yalnızca yetiştirilme tarzı ve kültüre bağlı olduğu söylenemez, ancak genellikle bu faktörlerin etkileşiminin bir sonucu olduğu söylenebilir.

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: