Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Eczacılar

Bir eczacı ne bilmelidir?

Hastaların iyi oluşu ve güvenliği için eczacıların depresyonla ilgili gerçekleri bilmesi önemlidir.

Majör depresyonun prevalansı

Erkeklere kıyasla kadınların depresyon prevalans oranları daha yüksektir. Her dört kadından biri ve her sekiz erkekten biri depresyondan etkilenmektedir.

Depresyon semptomları

Dünya Sağlık Organizasyonunun Hastalıkları Uluslararası Sınıflama Sistemi (ICD 10) kriterine göre depresif epizod; en az iki hafta sürmeli, üç temel semptomdan ikisi ve yedi ikincil semptomdan en az ikisi görülmelidir (şekle bakınız)

ICD-10 depresyonu çeşitli şekilde kodlar; F31, bipolar bozukluk; F32, depresif epizod; F33, yinelenen depresif bozukluk; F34.1, distimi ve F06.3, yapısal koşullardan kaynaklanan duygu durum bozukluğu.

Bir eczacı olarak bir hastanın depresyon semptomlarını fark edebilirsiniz. Ancak depresyon semptomlarına benzer başka hastalıklar ve kişisel durumlar vardır. Aşağıda depresyonu diğer durumlardan ayırt etmenizi sağlayacak bazı özellikler bulabilirsiniz.

Depresyon tedavisine genel bir bakış

Antidepresan tedavisi ve psikoterapi depresyon tedavisinin önemli unsurlarıdır. Genellikle çeşitli terapi türlerinin bir birleşimi kullanılır ve ağır depresyon vakalarında bu tedaviye ilaçlar eşlik eder.

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: