Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Pratisyen hekim depresyonla ilgili neler yapabilir?

Pratisyen hekim depresyonla ilgili neler yapabilir?

Depresyon genellikle temel tedavi aşamasında tanılanamaz ve tedavi edilemez. Depresif semptomları deneyimleyen kişiler yardım isteme konusunda isteksiz olabilirler. Temel tedavi aşamasında somatik semptomlar, madde kötüye kullanımı ve duygusal semptomları belirtme isteksizliği nedeniyle sağlık çalışanı depresyonu gözden kaçırabilir. Depresyon tanısı yapıldığında pratisyen hekimin durumu kontrol etmesi gerekir ancak bu durum kişinin psikoterapi görmesini sınırlandırabilir ya da yetersiz ve yanlış ilaç tedavisi görmesine neden olabilir.

İlk basamak, kişinin depresyon yaşayıp yaşamadığını belirlemektir. Depresyon epizodunun şiddetine bağlı olarak, en iyi yol duygu durumu normal düzeye getirecek ilaç tedavisine ya da psikoterapiye başlamaktır. Ağır depresyon vakalarında ilaç tedavisi genellikle ilk tercih olmaktadır. Genellikle ilaç tedavisi ile psikoterapinin bir arada yürütülmesi tavsiye edilmektedir.

Bir sonraki bölümde depresyonun semptomlarına, tanısına ve tedavisine yönelik daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: