Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Depresyon semptomları

Bir pratisyen hekim depresyonla ilgili neler bilmelidir?

Depresyon semptomları

Depresyon tanısı kliniktir ve değerlendirmeye dayanır, oldukça anlaşılırdır. ICD`nin depresif epizod kriterleri karşılayan hasta için; iki hafta boyunca, üç birincil semptomdan en az ikisini (üzgün duygu durumu; ilgi ve memnuniyet düşüşü; enerji düşüşü) ve yedi ikincil semptomdan en az üçünü (dikkat ve konsantrasyon güçlüğü; suçluluk ve değersizlik hissi; benlik saygısında ve kendine güvende düşüş; iştah ve kilo değişimleri; uyku bozuklukları; kötümser düşünceler; intihar düşünceleri ve eylemi)  yaşaması gerekir.

Tanı sendromiktir ve üç özelliğe dayanır; semptomlar fark edilmeli, iki haftadan uzun bir zamandır sürüyor olmalı ve sosyal, kişiler arası ve mesleki alanlar olumsuz etkilenmelidir. ICD-10 depresyonu çeşitli şekilde kodlar; F31, bipolar bozukluk; F32, depresif epizod; F33, yinelenen depresif bozukluk; F34.1, distimi ve F06.3, yapısal koşullardan kaynaklanan duygu durum bozukluğu.

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: