Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Depresyonu kontrol etme

Depresyonu kontrol etme

Sağlığı tehdit eden bir risk faktörü olduğu için ve dolaylı olarak iyi oluşu etkilediği için duygu durumun, kan basıncı, kolesterol ve glisemi gibi rutin olarak kontol edilmesi gerekir. Doktorlar hastanın tanı almamış olmamasından ve hastanın klinik anlamdaki ihtiyaçlarının belirlenmiş olmasından emin olmak istiyorlarsa tüm hastalar için rutin depresyon kontrolü uygulayabilirler

Depresyon için birçok ölçüm aracı vardır.

WHO-5 depresyon kontrolü için kullanılan başlangıç ölçeği sayılabilir. Temel tedavide kullanılan geçerli bir ölçüm aracıdır. Kullanımı kolaydır ve 5 maddeden oluşur (depresyondan açıkça söz edilmez). Hasta 13 ya da 13`ten düşük bir puan alırsa depresif epizod yaşıyor olabilir (%80 duyarlılık). Bu hastalarda tanı koymak için daha fazla değerlendirme yapılması gerekir.

Temel tedavi aşamasında kullanılan bir diğer ölçüm aracı ise PHQ-9`dur. Bu ölçüm aracı depresif semptomların şiddetini ve fonsksiyonel bozulmaların düzeyini belirlemekte kullanılır. Ölçek iyi bir geçerliğe sahiptir ve zamanla görülen değişikliklere duyarlıdır. 5-9 arasındaki puanlar hafif depresyona, 10-14 arasındaki puanlar orta dereceli depresyona ve 15 üstü puanlar ağır depresyona işaret eder. Dokuzuncu maddeyi (ölmenizin ya da kendinize bir şekilde zarar vermenizin daha iyi olacağına ilişkin düşünceler) doğrulayıcı cevaplara dikkat edilmelidir.

Depresyon tanısı koymak iki nedenden dolayı zor olabilmektedir;

  • Normal ya da geçici depresif hisleri kendini kötü hissetmekten ayırt edebilmek
  • Tedavi edilebilir hafif depresyon semptomlarının önemini azaltmamak

Depresif epizodun şiddetini gösteren çeşitli unsurlar vardır. Bunlar; ilgisizlik, duygusuzlaşma, suçluluk hissi, çaresizlik hissi, günlük duygu durumda dalgalanmalar, psikotik semptomlar ve kişilikte değişimlerdir.

Tanı koyma becerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz?  ifightdepression@eaad.net adresiyle e-mail aracılığıyla iletişim kurarak ilgili eğitime katılabilirsiniz.

Ayırıcı Tanı

Depresyon tanısı konulurken yapısal durumlara bağlı olarak görülen duygu durum bozukluklarının değerlendirilmesi gerekir. Somatik ya da iyatrojenik depresyon olasılığı değerlendirilmeli ve varsa tedavi edilmelidir;

  • Hiper- hipotiroidizm, hiperparatiroidizm gibi endokrinolojik disfonksiyonlar
  • Nörolojik bozukluklar
  • Viral enfeksiyonlar
  • Kanser ve paraneoplastik sendromlar
  • Otoimmün reaksiyonlar
  • Kortikoterapi, benzodiazepin kullanımı ya da bağımlılığı gibi farmakolojik nedenler

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: