Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Başka hizmetlere yönlendirme

Psikoterapiye yönlendirme

Depresyon hastaları psikoterapi aracılığıyla destek ve rehberlikten yararlanabilir. Psikoterapistlere kliniklerde ya da hastanın isteği ve finansal yeterliliği varsa sağlık merkezlerinin dışında ulaşılabilir.

Etkililiğe ilişkin bulgular en çok bilişsel davranışçı terapiye (BDT) yönelik elde edilmiştir. BDT genellikle altı hafta ile 6 ay arasında değişebilen bir süreci kapsar. Hastalara depresif duygu durumlarının sürmesine neden olan bilişlerini belirlemeleri ve stresli durumlar ile rahatlatıcı ve eğlenceli aktiviteler arasındaki günlük dengeyi sağlamaları konusunda yardımcı olunur. 

Etkililiğine yönelik bazı bulgular olan bir diğer yaklaşımlar kişiler arası terapi ve farkındalık ya da kabul temelli terapilerdir. Bunlardan ikincisinde hastalara düşüncelerinin içeriğine bağlı olarak kendilerini değerlendirmekten ve yargılamaktan kaçınmaları öğretilir. Kişi odaklı danışmanlık doğrudan değildir ve empatik ve destekleyici bir yaklaşım olarak karakterize edilir. Bazı psikoterapi türleri bulgu temelli değildir ve finansal maliyet ile ilişkilidir, hastalar yalnızca uygun maliyetli müdahalelere ulaşabilmelidir.

Pratisyen hekim kendi alanlarında en ulaşılabilir terapinin ne olduğu konusunda bilgili olmalıdır. Yapısal engelleri azaltmak için hastalara maliyet, lokasyon, terapinin süresi ve odağı hakkında pratik bilgiler vermek yardımcı olacaktır.

Psikoeğitime yönlendirme

Birçok insan çeşitli gruplarda düzenlenen psikoeğitim seanslarından yararlanacaktır. Hemşireler ve psikologlar bu tarz seansları düzenlemek için eğitilebilir. Gruplar başarılı olurlarsa yardımlaşma gruplarına dönüşebilir. Bununla birlikte depresyon için iFightDepression interaktif öz yönetim uygulaması gibi  psikoeğitimsel kaynaklar ve ulaşılabilir online araçlar vardır.

iFightDepression interaktif öz yönetim uygulamasını nasıl kullanacağınıza yönelik eğitime ulaşmakla ilgileniyor musunuz? E-mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz: ifightdepression@eaad.net (ya da e-mail adresinizi buraya yazınız)

Psikiyatrik tedaviye yönlendirme

Kişi psikotik depresyon, intihara eğilimli şiddetli depresyon, negativizm, zorlaştırıcı komorbidite, bipolar depresyon deneyimliyor ve tedaviye direnç gösteriyorsa psikiyatrik tedaviye yönlendirilmelidir. 

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: