Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Dini liderler

Din adamları neler bilmeli?

Din adamları toplumda önemli bir role sahiptir ve yaşamında çeşitli zorluk yaşayan kişilere rehberlik edebilecekleri bir konumdadırlar.

Depresyonun etki alanı büyüktür; her dört kadından birini ve sekiz erkekten birini etkilemektedir. Depresyon yaşanan kayıp, travma, uzun süreli incitici deneyimler ya da biyolojik risk faktörlerine bağlı olarak yaşanabilir. Bu bölüm inanç ve depresyon arasındaki ilişkiye, semptom ve belirtilere ve dini liderlerin depresyon yaşayan biri için neler yapabileceğine ilişkin bilgiler içermektedir.

Depresyon yalnızca iyi hissetmemek değildir

Depresyon geçici bir iyi hissetmeme hali ya da belirli bir olay karşısında yaşanan moral bozukluğu değildir.  Profesyonel yardım gerektiren ve tedavi edilebilen tıbbi bir bozukluktur. Depresif bozukluk ile bir kişinin zaman zaman yaşadığı üzgün olma halini birbirinden ayırmak her zaman kolay değildir. Kişisel acı ve sosyal, kişiler arası ve çalışma hayatındaki olumsuz etkilerin iki haftadan uzun sürmesi ayırıcı kriterlerdir.

Depresyon ve din

Depresyon inançlı insanlar dahil olmak üzere herhangi birini etkileyebilecek bir bozukluktur. İntihar riskinin dini aktivitelere aktif olarak katılmayan kişilere kıyasla aktif katılım gösteren kişilerde daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak nedenlere ve etkilere yönelik çıkarımlar spekülatiftir.

Dini grup üyesi olan depresif hastaların inançlarının sağladığı rahatlama eşit düzeyde değildir ve tinselliklerinin sağladığı enerjiyi kaybetmektedirler. Bu durumda, kişinin dini inançlarından kopmasının depresyona neden olup olmadığı sorusu gündeme gelebilmektedir.

Ancak klinik araştırmalar farklı bir tabloyu ortaya çıkarır. Buna göre ilgi ve yakınlık kaybı depresyonun temel semptomlarıdır. Bu semptomlar yaşamın tüm alanlarını –dini inançlar dahil-  eşit düzeyde etkilemektedir.

Depresyonun tedavi sürecinde bir rahibin ya da klişe üyesinin danışmanlığı iyileşme sürecini destekleyici bir etkiye sahip olabilir.

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: