Kendi kendini yönetebilmek için kaynaklar

Ruh sağlığını daha iyi bir hale getirecek çeşitli yollar vardır

Kendinize nasıl yardım edeceğinizi ve depresyonu nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Öz yönetimle ilgili bölümleri okuyun ve ilişkili testi çözünüz

Daha fazla öğrenin

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİN

Hakkımızda

ifightdepression.com nedir?

ifightdepression.com depresyon ve depresyonun sonuçları konusunda kapsamlı bilgi sağlayarak depresyona ve intihar davranışına yönelik farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Depresyonu fark edebilmeniz için sizi depresyonun nedenleri, belirtileri ve semptomları konusunda bilgilendireceğiz. Buna ek olarak pozitif ruh sağlığını destekleyen çeşitli stratejilere ek olarak öz denetim kaynakları, depresyon için nerden ve nasıl yardım alınabileceği, ihtiyaç duyan bir aile üyesine, arkadaşa ya da kişiye nasıl destek olunacağı konusunda bilgiler sunacağız.

Aynı zamanda depresyonu önleme, fark etme ve tedavi etmekle görevli kişilere ve sağlık çalışanlarına bilgi ve öneriler sunmayı amaçlıyoruz.

Dahası yönlendirici bir online öz yönetim programı ile hafif depresyon deneyimleyen kişilere hizmeti geliştirmeyi amaçlıyoruz (‘iFightDepression interaktif uygulaması’;  Öz Yönetim Kaynakları` linkine tıklayarak iFightDepression aracıyla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz). Bu şekilde depresyon, ,intihar davranışı ve bunlarla ilişkili olarak damgalamayı önlemeye katkıda bulunmayı umuyoruz.

iFightDepression web sitesi European Alliance Against Depression (EAAD) birliğinin girişimidir. Kaynaklar PREDI-NU (Avrupa Birliği Ağlarında Depresyonu Önleme ve Farkındalığı Arttırma) tarafından sağlanmaktadır ve Tüketici, sağlık ve Gıda Dairesinin (CHAFEA) yürüttüğü Sağlık Programı Çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte ve fon sağlanmaktadır.

European Alliance Against Depression (EAAD) nedir?

EAAD kendini depresyon hastalarına ve intiharı önlemeye adayan uzmanların uluslararası bir ağıdır. Bu topluluğun amacı halk sağlığını ve eğitimi desteklemek ve çok katmanlı toplum temelli müdahale programları ile depresif hastalara bakım sağlamak ve intihar davranışlarını önlemektir.

Yaklaşık 18.4 milyon insanın depresyon yaşadığı Avrupa`da bu çalışma oldukça önemlidir. Diğer hastalıklara kıyasla depresyon yaşamak yaşam kalitesini daha olumsuz etkileyebilir ve intihara neden olabilir. Bu nedenle etkili intiharı önleme programlarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uygulamaya geçirilmesi önemlidir. 

iFightDepression aşağıdaki kuruluşlar tarafından finanse edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur: