Burimet e Vetëmenaxhimit

Ekzistojnë disa mënyra për të promovuar një shëndet më të mirë mendor

Mësoni më shumë si të ndihmoni veten tuaj dhe të menaxhoni depresionin

Lexoni rreth vetëmenaxhimit dhe kryeni testin vetëplotësues

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Organizimi

Çfarë mund të bëjë një organizatë?

Nëse mendoni se një punonjës në organizatën tuaj mund të vuajë nga depresioni, ka veprime të thjeshta, por të fuqishme që mund të ndërmerrni për t'i ndihmuar ata.

1. Drejtojini punonjësit drejt ndihmës, ndoshta krijoni një sistem referimi konfidencial.

Shtoni një seksion të shëndetit mendor në intranetin (rrjetin e komunikimit) e vendit tuaj të punës që ofron informacion mbi depresionin (p.sh. një lidhje në faqen e internetit iFightDepression), shërbimet lokale të mbështetjes dhe një linjë ndihmëse për vetëvrasje.

Jepni këshilla të qarta punonjësve që mund të preken nga problemet e shëndetit mendor se si të kërkojnë ndihmë. Përfshini një deklaratë që punonjësit që mendojnë se mund të jenë në depresion duhet së pari të konsultohen me mjekun e tyre të përgjithshëm ose të organizojnë një takim me një psikiatër ose psikoterapist.

Është e rëndësishme të thuhet se çdo shërbim mbështetës i listuar është për mbështetje të mëtejshme pasi të jetë ndërmarrë ky hap.

2. Shpërndani fletëpalosje për depresionin në vendin e punës në vende lehtësisht të gjendshme, por të arritshme në mënyrë anonime për punonjësit.

Zbatoni detyrimet tuaja ligjore dhe realizoni një vlerësim të rrezikut të të gjitha vendeve të punës duke përfshirë faktorët e rrezikut fizik dhe psikosocial për shëndetin dhe monitoroni rregullisht mirëqenien mendore (p.sh. në një anketim të stafit).

3. Jini veçanërisht të vetëdijshëm për personat që janë pa punë për shkak të aksidenteve në punë, pasi ata mund të jenë në rrezik të lartë për problemet e shëndetit mendor.

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: