Burimet e Vetëmenaxhimit

Ka mjaft mënyra për të promovuar një shëndet mendor më të mirë.

Mëso sesi mund të ndihmosh veten dhe të menaxhosh depresonin tënd.

Lexo rreth vetëmenaxhimit dhe bëj testin e vetëvlerësimit.

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Depresioni është sëmundje e trajtueshme

Depresioni është sëmundje e trajtueshme

Trajtimi mund të jetë i dobishëm për shumicën e adoleshentëve me depresion duke qenë se situata do të përkeqësohet nëse nuk trajtohet.

Për më shumë referojuni seksionit për publikun e gjerë:

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: