Burimet e Vetëmenaxhimit

Ka mjaft mënyra për të promovuar një shëndet mendor më të mirë.

Mëso sesi mund të ndihmosh veten dhe të menaxhosh depresonin tënd.

Lexo rreth vetëmenaxhimit dhe bëj testin e vetëvlerësimit.

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Funksioni i trurit në depresion

Si funksionon truri?

Ka gjashtë fusha kryesore të trurit ose funksione komplekse cerebrale, të identifikueshme si funksione mendore:

  1. Mendimi ose njohja
  2. Perceptimi ose ndjesia
  3. Rregullimi emocional ose i ndjenjës
  4. Sinjalizimi ose të qenurit receptiv dhe reagimi ndaj mjedisit
  5. Rregullimi fizik ose somatik
  6. Sjellja ose rregullimi shoqëror

Kur truri nuk funksionon siç duhet, një ose më shumë nga këto funksione do të dëmtohen, dhe kjo do të bëhet e qartë nëpërmjet shenjave dhe simptomave specifike.
Në thelb të depresionit preket rregullimi emocional, por të gjitha funksionet e tjera zbulojnë vështirësi përmes simptomave.

Të gjitha emocionet, ndryshimet e humorit, mendimet, perceptimet dhe sjelljet lidhen me aktivitetin e qelizave nervore në tru. Truri përbëhet nga më shumë se 1 miliard qeliza nervore (neuronet) të organizuara në rrjete nervore komplekse. Informacioni transmetohet sikur është energji elektrike, nga fundi i secilit neuron tek neuroni i ardhshëm. Neuronet nuk janë drejtpërdrejt pranë njëri-tjetrit. Ekziston një boshllëk midis këtyre dy neuroneve (hapësira sinaptike), e cila përshkrohet nga njësitë e mesazheve ose "neurotransmetuesit".

Nëse një sinjal elektrik arrin në fund të një qelize nervore, ai do të shkaktojë çlirimin e neurotransmetuesve në shtrirjen sinaptike. Neurotransmetuesit, të cilët do të merren nga neuronet fqinjë, bëjnë që neuroni pasues ta kalojë në mënyrë elektronike këtë informacion. Gjithashtu, lidhjet e reja midis neuroneve janë vendosur rregullisht, dhe lidhjet ekzistuese mbahen nëpërmjet hormoneve të prodhuara brenda trurit (faktori neurotrofik i lindur nga truri - BDNF).

Një tru i shëndetshëm ka nivele adekuate të BDNF-së dhe vazhdimisht bën lidhje të reja të neuroneve. Është sikur rrugët e informacionit ndërtohen dhe riparohen vazhdimisht, dhe ku shenjat elektrike do të rezultojnë në emocione, mendime dhe sjellje të ndryshme.

Një diagnozë e çrregullimeve mendore mund të jetë e përshtatshme kur truri funksionon nën një nivel të caktuar të përshtatshmërisë, dhe shenjat dhe simptomat çojnë në dëmtime funksionale të konsiderueshme në mënyrën e zakonshme të jetesës me veten, me të tjerët, familjen, miqtë, në shkollë ose në punë.

Çrregullimet mendore siç është depresioni, vendosen në mënyrë të vazhdueshme përmes klasifikimeve ndërkombëtare të sëmundjeve siç është Manuali Diagnostik dhe Statistikor i Amerikës së Veriut (DSM) ose Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve (ICD). Bazuar në këto klasifikime, mjekët dhe profesionistët e tjerë të shëndetit bien dakort mbi përkufizimin dhe vlerësimin e depresionit dhe çrregullimeve të tjera mendore.

Ashtu si me çrregullimet e tjera mendore, depresioni ndodh për shkak të ndërveprimeve komplekse gjenetike dhe mjedisore. Nuk mund të thuhet se çrregullimet mendore shkaktohen vetëm nga gjenet ose vetëm nga edukimi ose kultura, por zakonisht është një kombinim i këtyre faktorëve.

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: