Burimet e Vetëmenaxhimit

Ka mjaft mënyra për të promovuar një shëndet mendor më të mirë.

Mëso sesi mund të ndihmosh veten dhe të menaxhosh depresonin tënd.

Lexo rreth vetëmenaxhimit dhe bëj testin e vetëvlerësimit.

lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Diagnostikimi i depresionit

Si diagnostikohet depresioni?

Një diagnozë është një etiketë mjekësore që sqaron rrjedhën e sëmundjes dhe orientimin për trajtim.

Në gjithë botën, sistemet e ndryshme të klasifikimit të sëmundjeve përdoren për diagnoza. Në Evropë, Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve (ICD-10) i Organizatës Botërore të Shëndetësisë është më i zakonshmi.

Sipas këtij klasifikimi, diagnoza "çrregullim depresiv" ose "episod depresiv" vendoset kur një numër i caktuar i simptomave tipike janë të pranishme për një periudhë të gjatë kohore, prej të paktën 2 javësh:

Të paktën dy nga simptomat kryesore dhe dy nga simptomat shtesë nga imazhi më poshtë:

Në varësi të numrit dhe intensitetit të simptomave, të cilat mund të jenë të lehta, të moderuara dhe të rënda, caktohet shkalla e depresionit.

Në rast se vijnë ndërmend ide vetëvrasëse, rekomandohet që pacientët dhe/ose të afërmit ta diskutojnë këtë menjëherë me mjekun ose të kërkojnë ndihmë profesionale. Është e rëndësishme të dini se kjo është një simptomë e sëmundjes, jo një dëshirë e vetëdijshme dhe se një person nuk ka gjasa të vazhdojë të ndihet në këtë mënyrë nëse marrin mbështetjen e duhur.

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: