Burimet e Vetëmenaxhimit

Ekzistojnë disa mënyra për të promovuar një shëndet më të mirë mendor

Mësoni më shumë si të ndihmoni veten tuaj dhe të menaxhoni depresionin

Lexoni rreth vetëmenaxhimit dhe kryeni testin vetëplotësues

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Trajtimi i depresionit

Trajtimi i depresionit

Ekzistojnë tre lloje kryesore të trajtimit për depresionin: mjekësore, psikologjike dhe sociale. Menaxhimi i depresionit shpesh përfshin një kombinim të trajtimeve.

  • Trajtimet mjekësore përfshijnë jo vetëm medikamente, por edhe mundësi të tjera trajtimi që zakonisht përdoren vetëm në qendrat e specializuara.
  • Trajtimi psikologjik i referohet psikoterapisë ose "terapisë së të folurit", e cila ka disa nëntipe teorike dhe klinike. Psikoterapia mund të përdoret më vete për forma më pak të rënda të depresionit, ose në kombinim me ilaçe për forma më të rënda të depresionit.
  • Ndërhyrjet sociale janë gjithashtu shumë të rëndësishme. Këto përfshijnë aktivitete sociale, teknika relaksimi, ushtrime të moderuara të rregullta, pushim mjekësor (nëse është e nevojshme), të mësuarit rreth sëmundjes dhe si të ndihmohet vetja. Këto aktivitete mund të ndihmojnë në promovimin e shpresës dhe fuqizimit që shtojnë efektin terapeutik të barnave dhe psikoterapisë.

 

Depresioni zakonisht menaxhohet në kujdesin parësor, nëpërmjet ilaçeve kundër depresionit dhe referimit në shërbimet psikologjike përkatëse. Seksionet e ardhshme japin informacion më të detajuar mbi medikamentet kundër depresionit dhe menaxhimin e referimeve në shërbimet përkatëse.

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: