Burimet e Vetëmenaxhimit

Ekzistojnë disa mënyra për të promovuar një shëndet më të mirë mendor

Mësoni më shumë si të ndihmoni veten tuaj dhe të menaxhoni depresionin

Lexoni rreth vetëmenaxhimit dhe kryeni testin vetëplotësues

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Mjekimi me antidepresivë

Mjekimi me antidepresivë

Gjatë depresionit, metabolizmi i neurotransmetuesve në tru është jashtë balancës. Megjithatë, mosfunksionimi i saktë neurokimik i depresionit nuk është i njohur. Antidepresantët rrisin disponueshmërinë e neurotransmetuesve, si serotonina dhe noradrenalina në hapësirën sinaptike, në disa pjesë të trurit. Studimet e fundit paraklinike tregojnë se antidepresantët gjithashtu, zvogëlojnë vazhdimisht aktivitetin e neuroneve në locus coeruleus në pjesën bazale të trurit ku ndodhen neuronet noradrenergjike. Antidepresantët gjithashtu rrisin disponueshmërinë e BDNF-së brenda sistemit limbik, një neurotrofin i përfshirë në neurogjenezë dhe neuroplasticitet.

 

Farmakoterapia për trajtimin e depresionit duhet të përbëhet nga terapia akute me ilaçet kundër depresionit, derisa të arrihet remisioni (zakonisht 4-6 javë) dhe terapia e vazhdimit për gjashtë muaj të tjerë për të parandaluar rikthimin. Disa pacientë do të kenë nevojë për terapi të mbajtjes për një periudhë më të gjatë kohore. Normat e rikthimit janë rreth dy herë më të larta kur ilaçet kundër depresionit ndërpriten.

Ka shumë lloje të ilaçeve kundër depresionit, të cilat ndryshojnë më shumë në terma të efekteve anësore sesa të efikasitetit të tyre. Dy grupe të rëndësishme të ilaçeve kundër depresionit janë Antidepresivët Triciklik (TCA) dhe Inhibitorët Selektiv të Rikapjes së Serotoninit (SSRIs). TCA përfshin amitriptilinën, klomipraminën, dibenzepinën dhe doksepinën, kurse efektet anësore përfshijnë delirin, tharjen e gojës dhe dridhjet. SSRI-të përfshijnë citalopramin, escitalopramin, fluoxetinin, fluvoxaminin, paroxetinin, dhe sertralinën. Kur paraqitni ilaçet kundër depresionit te pacienti, është e rëndësishme t'i njoftoni për efektet anësore të mundshme. Gjithashtu është e rëndësishme të bëhet e qartë se ilaçet kundër depresionit nuk ndryshojnë personalitetin e dikujt dhe nuk e bëjnë të varur.

 

Nganjëherë nevojiten medikamente të tjera. Nëse përshkruhen barna të qetësimit siç janë benzodiazepinat, është e rëndësishme të kufizohet ilaçi në një periudhë të shkurtër kohe (nëse është e mundur më pak se 2 javë) për shkak të abuzimit dhe rrezikut të varësisë; ilaçe të tjera mund të jenë të mundshme në depresionin psikotik (p.sh. antipsikotikë) ose në depresionin rezistent ndaj trajtimit (shtimi i litiumit).

 

Jeni i interesuar në trajnimin e aftësive të trajtimit? E-mail naimfanaj <at> gmail.com ose gentaqirjako <at> gmail.com, duke deklaruar interesimin tuaj për të marrë pjesë në trajnimin përkatës.

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: