Burimet e Vetëmenaxhimit

Ekzistojnë disa mënyra për të promovuar një shëndet më të mirë mendor

Mësoni më shumë si të ndihmoni veten tuaj dhe të menaxhoni depresionin

Lexoni rreth vetëmenaxhimit dhe kryeni testin vetëplotësues

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Rreziku i vetëvrasjes

Rreziku për vetëvrasje

Depresioni dhe vetëvrasja janë të lidhura fort, ku si pasojë 10-15% të pacientëve me depresion të rëndë dhe të përsëritur vdesin nga vetëvrasja. Rreth 40 - 70% e pacientëve në depresion kanë mendime vetëvrasëse, dhe 90% e njerëzve që vdesin nga vetëvrasja kanë vuajtur nga një çrregullim mendor, më së shpeshti nga depresioni. Treguesit për rrezikun akut të vetëvrasjes përfshijnë njoftime direkte dhe jodirekte të vetëvrasjes.

 

Mendimet dhe aktet vetëvrasëse janë çështje delikate për t'u adresuar. Nëse ju mendoni se është e dobishme dhe pacienti duket se është i gatshëm të zbulojë mendimet e tij, përpiquni të krijoni një hapësirë të sigurt, për shembull, duke e çuar atë në një hapësirë të izoluar të farmacisë, ku nuk mund të dëgjoheni nga klientët e tjerë. Sidoqoftë, nëse keni ndjenjën se një person është duke menduar seriozisht për ta dëmtuar veten, është mirë ta referoni këtë person në urgjencë, dhe mund të telefononi 129 ose 112 nëse është e nevojshme.

 

 

 

Përdorimi i ilaçeve në vetëvrasje dhe përpjekjet për vetëvrasje

Mbidozimi që përfshin substanca psikofarmakologjike është një metodë e shpeshtë dhe e zakonshme e përdorur në vetëvrasjet, si për të shkaktuar vdekjen drejtpërdrejt ashtu dhe për të lehtësuar përdorimin e mjeteve më vdekjeprurëse, siç janë hedhja nga lartësia, mbytja ose varja.

 

Intoksikimi me ilaçe si përpjekje për vetëvrasje është renditur i pari për burrat dhe gratë. Qasja nëpërmjet ilaçeve në qendrat e kujdesit parësor ose me receta, është një faktor i rëndësishëm. Më shpesh janë përdorur hipnotikët dhe qetësuesit, por edhe analgjezikët luajnë një rol të rëndësishëm. Në disa vende, madhësia e paketave është kufizuar për të shmangur një paketë të vetme që përmban një dozë potencialisht të dëmshme ose vdekjeprurëse. Si farmacist, ju mund të ndihmoni për të shmangur keqpërdorimin e ilaçeve, duke qenë i vëmendshëm dhe duke biseduar me pacientin nëse kërkohen sasi të mëdha medikamentesh. Kujdes duhet sidomos nëse një pacienti i janë përshkruar barëra që kanë vdekshmëri të lartë me doza të ulëta (p.sh. triciklike, litium).

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: