Burimet e Vetëmenaxhimit

Ekzistojnë disa mënyra për të promovuar një shëndet më të mirë mendor

Mësoni më shumë si të ndihmoni veten tuaj dhe të menaxhoni depresionin

Lexoni rreth vetëmenaxhimit dhe kryeni testin vetëplotësues

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Farmacistët

Çfarë duhet të dijë një farmacist?

Si farmacist, është e rëndësishme të njiheni me disa fakte rreth depresionit me qëllim që të sigurohet siguria dhe mirëqenia e pacientëve tuaj.

Prevalenca e depresionit madhor

Në përgjithësi, gratë kanë shkallë më të lartë të prevalencës së depresionit sesa meshkujt, ku depresioni prek përafërsisht një në katër gra, dhe një në tetë burra gjatë jetës së tyre.

Simptomat e depresionit

Kriteret e Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (ICD-10) për një episod depresiv përfshijnë: për të paktën dy javë, dy nga tri simptomat kryesore, dhe të paktën dy nga shtatë simptomat sekondare (shih figurën).

Depresioni është koduar në ICD-10 sipas kodeve të mëposhtme: F31: çrregullimi bipolar; F32: episodi depresiv; F33: çrregullim periodik depresiv; F34.1: distimia; dhe F06.3: çrregullimi i humorit për shkak të kushteve organike).

 

Si farmacist, ju mund të vini re disa nga simptomat tipike të depresionit te një pacient. Megjithatë, ka sëmundje të tjera ose rrethana personale që mund të rezultojnë në reagime ose sjellje të ngjashme me simptomat e një depresioni. Më poshtë mund të gjeni disa karakteristika që mund të ndihmojnë për të dalluar një çrregullim depresiv nga humori depresiv ose një reagim i kuptueshëm ndaj rrethanave të vështira të jetës.

Vështrim i trajtimit të depresionit

Bazat e trajtimit të depresionit janë mjekimi me antidepresantë dhe psikoterapia. Shpesh përdoret një kombinim i disa opsioneve të terapisë, duke përfshirë farmakoterapinë për rastet e moderuara deri në të rënda të depresionit.

 

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: