Burimet e Vetëmenaxhimit

Ekzistojnë disa mënyra për të promovuar një shëndet më të mirë mendor

Mësoni më shumë si të ndihmoni veten tuaj dhe të menaxhoni depresionin

Lexoni rreth vetëmenaxhimit dhe kryeni testin vetëplotësues

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Rekomandime për median

Rekomandime për median

Karakteristikat që mund të ndihmojnë për të parandaluar imitimin:

 • Nuk ka elemente sensacionale;
 • Asnjë raportim në faqen e parë/vendosje e dukshme;
 • Nuk ka fotografi;
 • Asnjë përsëritje e raportimit/mbulimit të përsëritur;
 • Nuk ka përshkrime të detajuara të metodave të vetëvrasjes;
 • Nuk ka emra/karakteristika të personave vetëvrasës;
 • Asnjë citim/letra lamtumire/shënime të vetëvrasjes;
 • Nuk përmenden forume online/faqet e internetit për vetëvrasjen;
 • Nuk përmendet akti i vetëvrasjes;
 • Nuk përmendet vendndodhja;
 • Duke mos përmendur vetëvrasjet e tjera në të njëjtin vend (hotspots);
 • Nuk përmenden grupet vetëvrasëse;
 • Nuk flitet për "seri/epidemi të vetëvrasjeve" ;
 • Duke marrë parasysh gjuhën, p.sh. Duke mos përdorur termat "vetëvrasje e kryer", "një vetëvrasje e suksesshme/e pasuksesshme";
 • Sqarimi i miteve për vetëvrasje;
 • Asnjë shpjegim i thjeshtë;
 • Mosraportimi i vetëvrasjes si zgjidhje e kuptueshme;
 • Jo lavdërimi i vetëvrasjes (heroizmi, romantizmi);
 • Duke mos i kushtuar vëmendje të veçantë vetëvrasjeve të njerëzve të famshëm;
 • Nuk përmend pasojat pozitive të vetëvrasjes;
 • Raportimi i vetëvrasjes brenda kontekstit të sëmundjes mendore;
 • Listimi i shenjave paralajmëruese për vetëvrasje;
 • Nuk interviston të afërmit e viktimave/njerëzit me tentativa për vetëvrasje;
 • Duke iu referuar mundësive për të parandaluar vetëvrasjen;
 • Përshkruani strategjitë individuale të përballimit për të zotëruar një krizë;
 • Duke iu referuar ndihmës në përgjithësi;
 • Informacion mbi agjencitë e ndihmës;
 • Informacion mbi linjat telefonike;
 • Informacion mbi grupet e ndihmës së vetvetes;
 • Udhëzimet për raportimin e mediave të vetëvrasjes duhet të përfshijnë një pjesë të raportimit fiktiv të sjelljes vetëvrasëse;
 • Udhëzimet për raportimin e mediave mbi vetëvrasjen duhet të përfshijnë një pjesë mbi raportimin e sjelljes vetëvrasëse në median e re.

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: