Burimet e Vetëmenaxhimit

Ka mjaft mënyra për të promovuar një shëndet mendor më të mirë.

Mëso sesi mund të ndihmosh veten dhe të menaxhosh depresonin tënd.

Lexo rreth vetëmenaxhimit dhe bëj testin e vetëvlerësimit.

Lexoni më tej

Kryeni testin vetëplotësues

Raportimi i duhur

Raportimi i duhur

Mbulimi i medias nuk është arsyeja kryesore për vetëvrasjen, por mund të shërbejë si shkak i rëndësishëm gjatë një faze kritike të sëmundjes.

Karakteristikat e caktuara të një raportimi mediatik që do të nxisnin imitimin e vetëvrasjes:

 • Raportimi i detajuar përsëritës i vetëvrasjes;
 • Përmbajtja më e madhe emocionale;
 • Vetëvrasja e një njeriu të famshëm;
 • Raportet në median e shkruar.

Kjo nuk do të thotë se vetëvrasja nuk duhet të diskutohet brenda mediave, por duhet ditur se rreziku i identifikimit të një personi me vetëvrasje rritet kur:

 • Vëmendja i kushtohet vetëvrasjes duke përdorur histori të mbuluara, tituj dhe fotografi;
 • Terma të tilla si vetëvrasja shfaqen në titull;
 • Metoda e vetëvrasjes përshkruhet në detaje;
 • Një vendndodhje  e arritshme është përshkruar ose madje e lavdëruar;
 • Mjedisi shoqëror, identiteti dhe motivet përshkruhen me emocion;
 • Vetëvrasja paraqitet pozitivisht, ose është e lavdëruar apo romantizuar;
 • Vetëvrasja paraqitet plotësisht e pakuptueshme ose e pashmangshme.

 

Ky rrezik zvogëlohet kur:

 • Sugjerohen zgjidhje alternative për problemet dhe krizat;
 • Vetëvrasja përshkruhet si një sëmundje që mund të trajtohet me sukses;
 • Informacioni i sfondit përfshihet në kontekstin klinik;
 • Kërkimi i opinionit të ekspertëve;
 • Shenjat e ndihmave dhe kontakteve;
 • Puna e kryer nga profesionistët raportohet.

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: