Mjetet e gjurmimit për përdorim të përgjithshëm

Depression Self-test

Mjetet e gjurmimit për profesionistët e kujdesit shëndetësor

Publications

Gusmão, R., Quintão, S., McDaid, D., Arensman, E., Van Audenhove, C., Coffey, C., Värnik, A., Värnik, P., Coyne,J., & Hegerl, U. (2013). Antidepressant Utilization and Suicide in Europe: An Ecological Multi-National Study. PLOS ONE, 8(6), e66455.

Harris, F. M., Maxwell, M., O’Connor, R. C., Coyne, J., Arensman, E., Székely, A., ... & Hegerl, U. (2013). Developing social capital in implementing a complex intervention: a process evaluation of the early implementation of a suicide prevention intervention in four European countries. BMC Public Health, 13(1), 1-12.

Hegerl, U., Wittenburg, L., Arensman, E., Van Audenhove, C., Coyne, J., McDaid, D., Feltz-Cornelis , C. et al. (2009). Optimizing suicide prevention programs and their implementation in Europe (OSPI Europe): an evidence-based multi-level approach. BMC Public Health, 9(1), 428.

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: