Botuesi

Redaktorët dhe refuzuesit

iFightDepression drejtohet nga Aleanca Evropiane Kundër Depresionit (EAAD).

European Alliance Against Depression e.V. (EAAD e.V.)
Goerdelerring 9
04109 Leipzig
Germany 

Tel.: +49(0) 696 301 863 44
E-Mail: contact@eaad.net
Website: www.eaad.net

Regjistrimi i shoqatave:
Amtsgericht Leipzig, Registernummer: 4688

President European Alliance Against Depression: Prof. Dr. Ulrich Hegerl
European Alliance Against Depression (EAAD) 
Goerdelerring 9
04109 Leipzig, Germany 

Contact: Email

 

Të dhënat bankare

Commerzbank Leipzig
IBAN: 
DE19 8608 0000 0203 2338 00
SWIFT/BIC: DRESDEFF860

Alenca Evropiane Kundër Depresionit e. V (EAAD) është një organizatë jofitimprurëse e regjistruar , e cila merr fonde nga kuotat e antarësisë dhe nga programet e BE-së për kërkimet shkencore.

 

Drejtuesit e programit: 

C2 mediaproduction
Käthe-Kollwitz-Straße 115
04109 Leipzig, Germany 

www.c-two.de

 

Photo credit: 

We would like to thank all photographers and models for their kind approval to use their photos (under CC0) license for this website: 

Szűcs László, Startup Stock Photos, Alexis Brown, Joanna M. Foto, www.kpmalinowski.pl, Jake Barford, Jorge Flores, Maximilian Weishäutel, Curtis Mac Newton, Mali Maeder, www.wdnetstudio.pl, Tamás Mészáros, www.jeshoots.com, Piotr Ziemiański. 

 

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: