Kriza e koronavirusit: vetëmenaxhimi online i depresionit

Zakonisht, instrumenti iFightDepression mundet të përdoret vetëm duke u kombinuar bashkë me udhëzimet e një profesionisti siç mund të jetë një mjek ose psikologë – studimet kanë treguar se programet online të trajtimit janë efektive në keto raste. Duke qënë se shumë individë duhet të qendrojnë në shtëpi për shkak të koronavirusit dhe profesionistët shëndetësor e kanë mjaft të kufizuar mundësitë për të ndihmuar, ky program do të jetë përkohësisht e hapur pa patur nevojë që të ndiqeni nga një profesionist. Dërgoni një email në uneluftojdepresionin@gmail.com (për banorët e Kosovës) dhe uneluftojdepresionin.al@gmail.com (për banorët e Shqipërisë) për t’u regjistruar në përdorimin e instrumentit në versionin shqip. Më shumë informacion rreth instrumentit mund të gjendet këtu.

 

Shko mbrapa

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: