News

Kriza e koronavirusit: vetëmenaxhimi online i depresionit

Zakonisht, instrumenti iFightDepression mundet të përdoret vetëm duke u kombinuar bashkë me udhëzimet e një profesionisti siç mund të jetë një mjek ose psikologë – studimet kanë treguar se programet online të trajtimit janë efektive në keto raste. Duke qënë se shumë individë duhet të qendrojnë në shtëpi për shkak të koronavirusit dhe profesionistët shëndetësor e kanë mjaft të kufizuar mundësitë për të ndihmuar, ky program do të jetë përkohësisht e hapur pa patur nevojë që të ndiqeni nga një profesionist. Dërgoni një email në uneluftojdepresionin@gmail.com (për banorët e Kosovës) dhe uneluftojdepresionin.al@gmail.com (për banorët e Shqipërisë) për t’u regjistruar në përdorimin e instrumentit në versionin shqip. Më shumë informacion rreth instrumentit mund të gjendet këtu.

 

Lexo më shumë...

Welcome to our new website!

Hello there, and thank you for visiting our brand new website. We hope you will find what you are looking for and become informed about depression.

 

Lexo më shumë...

iFightDepression është një projekt i financuar dhe implementuar nga: