Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i wykonaj autotest

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Policja

Co powinien wiedzieć policjant?

Depresja dotyka w ciągu życia mniej więcej co czwartą kobietę i co ósmego mężczyznę i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachowań autoagresywnych i samobójstwa. Około 80-90% osób umierających na skutek samobójstwa cierpiało na zdiagnozowaną chorobę psychiczną. Można czuć się smutnym lub przygnębionym przez dłuższy czas, ale prawdziwy kryzys samobójczy jest zazwyczaj bardzo krótkotrwałym stanem umysłu. Oprócz depresji, również inne czynniki narażają człowieka na ryzyko samobójstwa. Są to m.in. nadużywanie substancji i objawy psychotyczne. Czynniki te są odbiciem istniejących głębiej przyczyn społecznych i biologicznych, ale osoba z takimi problemami może poważnie zacząć myśleć o samobójstwie dopiero, gdy zaistnieje sytuacja będąca wyzwalaczem lub nagły kryzys, taki jak utrata pracy, popadnięcie w długi, rozpad związku, trauma lub żałoba.

Policjanci mają częste kontakty z osobami w depresji lub zagrożonymi samobójstwem, szczególnie w ciągu trzech miesięcy poprzedzających samobójstwo. Istnieje wiele możliwych scenariuszy działań związanych z zachowaniami samobójczymi, jakie można napotkać w trakcie pracy policji, w tym asystowanie przy hospitalizacji psychiatrycznej, zachowania samobójcze u osób zatrzymanych przez policję, sytuacje o wysokim ryzyku samobójstwa oraz rzadkie przypadki samobójstw policjantów.

Funkcjonariusze pracujący w służbach policyjnych są często pierwszymi osobami, które mają styczność z osobą chorą psychicznie w sytuacji kryzysowej i często muszą podejmować decyzję o skierowaniu na leczenie. Pracownicy służb policyjnych są autorami do jednej trzeciej wszystkich skierowań na ostre dyżury psychiatryczne. Chociaż tego rodzaju sytuacje dają możliwość działania, to niewielu funkcjonariuszy policji otrzymuje odpowiednie przeszkolenie w zakresie radzenia sobie z takimi zdarzeniami.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: