Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i podejdź do autotestu

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Co może zrobić nauczyciel?

Co może zrobić nauczyciel?

W zależności od sytuacji nastolatka, z którym masz do czynienia, możesz być w stanie rozpoznać prawdopodobne zaburzenie i ułatwić mu dostęp do leczenia. Jeśli nastolatek zwraca się do ciebie przed wizytą u swojego lekarza rodzinnego, możesz zbadać jego obecną sytuację i wyrobić sobie zdanie na temat objawów, które wykazuje. W razie potrzeby możesz zasugerować rodzinie i młodemu człowiekowi, aby umówił się na wizytę u swojego lekarza rodzinnego. Nastolatek może chcieć pójść bezpośrednio do lekarza specjalisty, takiego jak psychiatra dziecięcy lub psychiatra dla dorosłych. Zachęcając go do poszukiwania diagnozy klinicznej, możesz usprawnić uzyskanie opieki i profesjonalnej pomocy.

Jako nauczyciel nie jesteś odpowiedzialny za leczenie. Możesz jednak odegrać kluczową rolę w zbadaniu, czy profesjonalna pomoc jest czymś, czego nastolatek potrzebuje i z czego mógłby skorzystać. Wsparcie udzielone przez ciebie i psychologa szkolnego ma ogromne znaczenie: dla nastolatka nieoceniona jest możliwość zwierzenia się zaufanej osobie.

Rozpoznawanie depresji

Nauczyciel znajduje się w wyjątkowej sytuacji wobec uczniów i może zbadać sytuację ucznia za pomocą pytań przesiewowych. Pytania te mogą dotyczyć tego, czy czuje się on smutny, jak bardzo i jak długo. Uważne słuchanie jest bardzo ważne.

Osoba wykazująca zainteresowanie, która uważnie słucha ucznia z depresją i zwraca uwagę na sygnały werbalne i niewerbalne, może zauważyć trzy różne obszary problemów i zmian (patrz ramka):

  • objawy psychologiczne – dotyczą myślenia, odczuwania i motywacji
  • objawy fizyczne – takie jak ból głowy, ból brzucha, ból pleców. Czasami depresja wyraża się jedynie poprzez objawy somatyczne
  • objawy behawioralne – wynikają one często z interakcji między objawami psychologicznymi i fizycznymi

 

Jeśli czujesz, że ktoś może być w depresji, spróbuj sobie przypomnieć, jak normalnie zachowywała się ta osoba sześć miesięcy temu. Jak zachowywała się wobec ciebie i innych? To może pomóc w lepszym rozpoznaniu. Jednak niektórzy ludzie bardzo starają się ukryć swoje objawy, ponieważ czują się zawstydzeni lub czują, że będą różnili się od swoich rówieśników.

Niektóre objawy i zmiany zachowania mogą bardzo przypominać zwykłe przygnębienie i niepokój. Dlatego ważne jest, aby odróżnić depresję od niepokoju lub normalnego przygnębienia, takiego jak smutek. Niektóre aspekty mogą pomóc ocenić aktualną sytuację (patrz ramka).

Jeśli chcesz sprawdzić, czy młoda osoba, którą znasz, może cierpieć na depresję, możesz po prostu to ocenić, wypełniając test dla tej osoby. W polu „Materiały do samodzielnego wykorzystania” u góry strony znajduje się krótki autotest, który możesz wypełnić w imieniu danej osoby.

Zalecenie konsultacji medycznej

Jeśli uważasz, że rozpoznajesz zaburzenie depresyjne, możesz poprosić o poradę i pomoc szkolnego psychologa, jeśli taka osoba istnieje. Psycholog będzie miał głębszą wiedzę na temat depresji. Zaangażowanie rodziny może okazać się trudne i możesz czuć, że potrzebujesz podejścia zespołowego, aby skierować tę osobę pod opiekę medyczną.

Jeśli w szkole nie ma psychologa, możesz porozmawiać z rodziną i zasugerować konsultacje medyczne dla nastolatka, wykonanie diagnostyki i podjęcie leczenia. Dlatego warto znać możliwości podstawowej opieki zdrowotnej (także usługi psychiatryczne) w pobliżu szkoły, aby móc bezpośrednio poinformować rodzinę, dokąd się udać. Przydatna może być również możliwość poinformowania młodych ludzi i ich rodzin o podstawach leczenia.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: