Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i podejdź do autotestu

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Nauczyciele

Co powinien wiedzieć nauczyciel?

Okres dojrzewania to proces przejścia od dzieciństwa do dorosłości. Dorastanie może być również postrzegane jako krzyżówka dróg, gdzie budowanie tożsamości, poszukiwanie autonomii i doświadczanie nowości może nieść za sobą ryzyko i straty. Fakt dojrzewania mózgu i pojawiających się wyzwań społecznych sprawia, że większość zaburzeń psychicznych zaczyna pojawiać się właśnie w okresie dojrzewania. Dotyczy to także depresji. Depresja jest godna uwagi ze względu na jej częstotliwość, nasilenie i ryzyko czynów samobójczych.
Szkoła jest ważnym miejscem, w którym można zauważyć i zapobiegać problemom ze zdrowiem psychicznym. Nauczyciele często podejrzewają, że coś jest nie tak, gdy zachowanie ucznia i wyniki w nauce zmieniają się w czasie. Niestety takie zmiany mogą zostać przypisane innym przyczynom, a cenna okazja do interwencji może zostać utracona.

Depresja w okresie dojrzewania

Siła depresji jest ogromna: dotyka w ciągu życia mniej więcej co czwartą kobietę i co ósmego mężczyznę. Według Światowej Organizacji Zdrowia 6,2% dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 17 lat cierpi na depresję, która częściej występuje u dziewcząt.

W porównaniu z wcześniejszym dzieciństwem, nastolatkowie często stają przed większymi wyzwaniami niż wcześniej. Takie wyzwania mogą zwiększać podatność na depresję. Są to: utrata lub odrzucenie przez rodziców, alienacja społeczna, ubóstwo, presja szkolna i wymagania rodzicielskie, obawy związane ze sferą uczuciową, lęk o własną przyszłość, prześladowanie przez grupę i wyśmiewanie przez rówieśników.


W porównaniu z dorosłością młodzież ma do dyspozycji mniej strategii radzenia sobie z trudnościami. Jest stosunkowo niedoświadczona w radzeniu sobie z takimi stresorami i może podejmować mniej adaptacyjne strategie reagowania.

Depresja to nie tylko „złe samopoczucie”

Depresja to coś więcej niż tylko chwilowe złe samopoczucie lub smutek z określonej przyczyny. Jest to schorzenie wymagające profesjonalnej pomocy i można je leczyć. Czasami nie jest łatwo odróżnić odczuwany od czasu do czasu smutek od zaburzeń depresyjnych. Ważnymi cechami wyróżniającymi są cierpienie osobiste i negatywny wpływ na życie społeczne, na kontakty z innymi i na życie zawodowe (naukę), trwający dłużej niż 2 tygodnie. Lekarze i psycholodzy korzystają z listy objawów, aby ocenić, czy pacjent spełnia kryteria diagnostyczne.

Rozpoznawanie depresji

Jeśli występują poniższe elementy, prawdopodobnie niektóre z nich będą objawami depresyjnymi, a dana osoba cierpi na depresję:

  • Utrata zainteresowania i przyjemności z wcześniej lubianych i praktykowanych aktywności, takich jak wyjścia z przyjaciółmi, oglądanie meczu piłki nożnej;
  • Narzekanie na chroniczne zmęczenie lub brak witalności;
  • Pogorszenie wyników w szkole;
  • Problemy ze skupieniem uwagi i koncentracją na nauce;
  • Wyrażanie beznadziei, bezradności i ogólnie pesymizmu;
  • Utrata apetytu, utrata wagi, bezsenność lub nadmierna senność i brak zainteresowania seksem;
  • Eksperymentowanie z narkotykami albo nadużywanie ich częściej niż można oczekiwać;
  • Fiksacja na punkcie śmierci, a czasem zachowania autoagresywne.
  •  

Objawy te zwykle dotyczą kilku obszarów. Liczba objawów, a także ich nasilenie, mogą się różnić w zależności od osoby i w czasie.

Leczenie depresji

Najważniejszymi metodami leczenia depresji są leki antydepresyjne i psychoterapia. Istnieją też inne opcje dla określonych rodzajów depresji lub przypadków, które są oporne na zwykłe leczenie, a także dodatkowe opcje z różnych obszarów działań (sport, aktywność twórcza, dieta itp.). Często najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie kilku opcji terapii.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: