Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i podejdź do autotestu

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Zalecenia dla mediów

Zalecenia dla mediów

Zasady, które mogą pomóc w zapobieganiu naśladownictwu:

 • Unikanie sensacji
 • Unikanie opisywania na pierwszej stronie / w rzucającym się w oczy miejscu
 • Unikanie zdjęć
 • Unikanie powtórzeń opisu / powtarzania informacji z okładki
 • Unikanie szczegółowych opisów metod samobójstwa
 • Unikanie podawania nazwisk / cech osób, które popełniły samobójstwo
 • Unikanie cytowania / drukowania listów pożegnalnych / wiadomości od osób, które popełniły samobójstwo
 • Unikanie podawania nazw forów / witryn internetowych dotyczących samobójstw
 • Unikanie pisania o paktach samobójczych
 • Unikanie podawania lokalizacji zdarzenia
 • Unikanie pisania o innych samobójstwach w tym samym miejscu (hotspoty)
 • Unikanie pisania o zbiorowych samobójstwach
 • Unikanie pisania o "seriach / epidemii samobójstw" (zarażanie)
 • Zwracanie uwagi na język, np. nieużywanie zwrotu "popełnione samobójstwo", "udane/nieudane samobójstwo"
 • Wyjaśnienie mitów na temat samobójstwa
 • Unikanie uproszczonych wyjaśnień
 • Unikanie opisywania samobójstwa jako zrozumiałego rozwiązania
 • Unikanie gloryfikowania samobójstwa (bohaterstwo, romantyzm)
 • Niezwracanie szczególnej uwagi na samobójstwa celebrytów
 • Unikanie pisania o pozytywnych konsekwencjach samobójstwa
 • Pisanie o samobójstwie w kontekście choroby psychicznej
 • Opisywanie znaków ostrzegawczych świadczących o chęci popełnienia samobójstwa
 • Unikanie wywiadów z krewnymi / przyjaciółmi osób, które zmarły śmiercią samobójczą
 • Pisanie o możliwościach zapobiegania samobójstwom
 • Opisywanie indywidualnych strategii radzenia sobie z kryzysem
 • Pisanie ogólnie o udzielaniu pomocy
 • Informowanie o ośrodkach udzielających pomocy
 • Informowanie o infoliniach
 • Informowanie o grupach samopomocowych
 • Wytyczne dotyczące relacjonowania samobójstw w mediach powinny zawierać rozdział poświęcony fikcyjnym informacjom o zachowaniach samobójczych
 • Wytyczne dotyczące relacjonowania samobójstw w mediach powinny zawierać rozdział dotyczący opisywania zachowań samobójczych w nowych mediach

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: