Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i wykonaj autotest

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Ryzyko samobójstwa

Badanie ryzyka samobójczego

Depresja i samobójstwo są ze sobą ściśle powiązane, a do 10-15% pacjentów z ciężką i nawracającą depresją ostatecznie umiera z powodu samobójstwa. Od 40 do 70% pacjentów z depresją ma myśli samobójcze, a 90% osób, które umierają przez samobójstwo, cierpiało na zaburzenia psychiczne, najczęściej depresję. Wskaźniki poważnego ryzyka samobójstwa obejmują: natarczywe myśli samobójcze, poczucie beznadziei i poczucie winy, silne pragnienie popełnienia tego czynu oraz bezpośrednie i pośrednie zapowiedzi samobójstwa.

Może być ci niezręcznie zajmować się czyimiś myślami i czynami samobójczymi. Jeśli jednak masz wrażenie, że dana osoba poważnie myśli o zrobieniu sobie krzywdy, najlepiej poinformuj o tym w sposób bezpośredni, aby sprawdzić, czy ta osoba wymaga pilnej konsultacji medycznej. Możesz w takiej sytuacji zadzwonić do wyznaczonych służb ratunkowych w twojej okolicy. Jeżeli czujesz, że to pomoże, a dana osoba wydaje się być chętna do ujawnienia swoich myśli, można stworzyć ciepłą i otwartą atmosferę do zwierzeń.
 Spróbuj zbadać, czy istnieje wysokie ryzyko samobójstwa, aby ustalić, czy istnieje pilna potrzeba pomocy.

Czasami nie jest łatwo uzyskać jasny obraz poziomu ryzyka samobójstwa. Wiele osób doświadcza w swoim życiu sytuacji, w której myślą o możliwości śmierci, niezależnie od stanu zdrowia psychicznego. Jest to bardziej powszechne u osób starszych i religijnych. Niektórzy z nich zgłaszają nawet w takich sytuacjach życzenie biernej śmierci i myśli samobójcze. Niekoniecznie oznacza to, że istnieje bezpośrednie ryzyko, że będą działać na podstawie tych myśli. Jednak ryzyko znacznie wzrasta, jeśli myśli te stają się uporczywe i powstają konkretne plany. Dlatego bardzo ważne jest, aby spróbować dokładniej określić, jaki jest rzeczywisty poziom intencji samobójczych.

Poniższe pytania mogą pomóc w ocenie nasilenia ryzyka samobójstwa (patrz ramka):

Postępowanie w przypadku wysokiego ryzyka samobójstwa

Jeśli jesteś zaangażowany w sytuację, w której istnieje wysokie ryzyko samobójstwa, poniższe kroki mogą ci pomóc w działaniu. Mają one również zastosowanie, jeśli po zbadaniu ryzyka samobójstwa podczas osobistej rozmowy, masz wrażenie, że myśli samobójcze danej osoby są bardzo konkretne i osoba, która z tobą rozmawia, jest w niebezpieczeństwie.

  • Zyskaj na czasie. Chęć popełnienia samobójstwa zwykle nie jest stanem trwałym. Ostry kryzys samobójczy może minąć w krótkim czasie. Jeśli samobójstwo można odroczyć, istnieje większa szansa, że dana osoba przeżyje. Odwoływanie się do źródeł nadziei, w tym wiary, ale także do rodziny i przyjaciół, może okazać się nieocenione;
  • Słuchaj z empatią. Nie proponuj rozwiązań, słuchaj cierpliwie i okazuj zrozumienie;
  • Uzyskaj dodatkową pomoc. Czy można zaangażować rodzinę? Czy jest (lub był) dostępny psychiatra? Czy istnieje wzajemne zaufanie do lekarza rodzinnego? Gdzie jest najbliższy szpital psychiatryczny lub oddział ratunkowy? W razie potrzeby wezwij lekarza lub pogotowie.

Przymusowa hospitalizacja

W przypadku, gdy duchowny czuje, że komuś grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia sobie krzywdy, a ta osoba jest na tyle przygnębiona, że nie weźmie pod uwagę twoich przemyśleń i sugestii, aby skorzystała z pomocy z zewnątrz, może pojawić się kwestia przymusowej hospitalizacji. Jeśli pacjent ma zniekształcony obraz swojej sytuacji osobistej z powodu depresji i postrzega samobójstwo jako jedyną ucieczkę od swojej nieznośnej sytuacji, nie należy po prostu akceptować tego poglądu i pozwolić mu odejść. Pacjentem kieruje depresja i desperacja, a nie wolna wola. Musisz udzielić pomocy, kierując tę osobę na pilne konsultacje lekarskie, co może wiązać się ze skontaktowaniem się ze szpitalnym oddziałem ratunkowym w twojej okolicy.

Podsumowując, duchowni pełnią ważną rolę w społeczności, wspierając osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Mogą również odgrywać kluczową rolę pośredników pomiędzy osobami doświadczającymi depresji i zachowań samobójczych a odpowiednimi służbami medycznymi, a tym samym przyczynić się do ratowania życia.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: