Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i wykonaj autotest

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Duchowni

Co powinni wiedzieć duchowni?

Duchowni odgrywają we wspólnocie ważną rolę i są w wyjątkowej pozycji, by nieść pocieszenie i móc zaoferować wskazówki osobom, które doświadczają trudności życiowych. 

Siła depresji jest ogromna: dotyka w ciągu życia mniej więcej co czwartą kobietę i co ósmego mężczyznę. Ludzie mogą doświadczać depresji jako odpowiedzi na niedawną stratę, traumę lub żałobę albo mogą być długotrwale narażeni na depresję z powodów wynikających z wczesnych doświadczeń lub biologicznych czynników ryzyka. W tej części znajdziesz więcej informacji na temat związku między wiarą a depresją, oznak i symptomów depresji oraz tego, co jako duchowny możesz zrobić, aby pomóc osobie doświadczającej depresji i zachowań samobójczych.

Depresja to nie tylko „złe samopoczucie”

Depresja to coś więcej niż tylko chwilowe złe samopoczucie lub smutek z określonej przyczyny. Jest to schorzenie wymagające profesjonalnej pomocy i można je leczyć. Czasami nie jest łatwo odróżnić odczuwany od czasu do czasu smutek od zaburzeń depresyjnych.

Ważnymi cechami wyróżniającymi są cierpienie osobiste i negatywne oddziaływanie na życie społeczne, trwające dłużej niż 2 tygodnie.

Lekarze i psycholodzy korzystają z listy objawów, aby ocenić, czy pacjent spełnia kryteria diagnostyczne.

Depresja i religia

Depresja to choroba, która może dotknąć każdego, w tym osoby o ugruntowanej wierze. Wydaje się, że ryzyko samobójstwa jest mniejsze u osób aktywnie zaangażowanych w działalność religijną w porównaniu z osobami, które tego nie robią. Jednak wszelkie wnioskowanie o przyczynach i skutkach ma charakter spekulatywny.

Pacjenci z depresją, którzy są zaangażowani w grupy religijne, zgłaszali, że nie czerpią pociechy ze swojej wiary w takim stopniu jak wcześniej, że nie czują się związani z wiarą tak jak dawniej i że przestali czerpać energię ze swojej duchowości. W związku z tym może pojawić się pytanie, czy ich depresja nie została spowodowana oderwaniem się od wiary religijnej.

Jednak na podstawie badań klinicznych można powiedzieć, że zwykle jest odwrotnie. Utrata zainteresowania, radości i bliskości z innymi to niektóre z głównych objawów depresji. Dotyczy to jednakowo wszystkich dziedzin życia, dlatego pacjenci cierpiący na depresję często tracą dostęp do swojej wiary.

Opieka duchownego lub członka kościoła podczas leczenia depresji może być pomocna i wspierająca w procesie powrotu do zdrowia.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: