Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i podejdź do autotestu

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Leczenie antydepresantami

Leczenie antydepresantami

W depresji metabolizm neuroprzekaźników w mózgu jest wytrącony z równowagi. Mimo to dokładna neurochemiczna dysfunkcja depresji nie jest jeszcze znana. Wydaje się, że leki przeciwdepresyjne zwiększają dostępność neuroprzekaźników serotoniny i noradrenaliny w szczelinie synaptycznej niektórych części mózgu. Ostatnie badania przedkliniczne pokazują, że antydepresanty znacząco zmniejszają również aktywność neuronów w miejscu sinawym w pniu mózgu, gdzie znajdują się neurony noradrenergiczne. Leki przeciwdepresyjne zwiększają również dostępność BDNF w układzie limbicznym, neurotrofiny zaangażowanej w neurogenezę i neuroplastyczność.

Farmakoterapia depresji powinna obejmować doraźną terapię lekami przeciwdepresyjnymi aż do uzyskania odpowiedzi lub nawet remisji (zwykle 4-6 tygodni) oraz kontynuację leczenia przez kolejne sześć miesięcy, aby zapobiec nawrotowi. Niektórzy pacjenci będą potrzebować terapii podtrzymującej przez dłuższy czas. Wskaźniki nawrotów są około dwa razy wyższe, gdy leki przeciwdepresyjne są odstawiane.

Istnieje wiele różnych rodzajów leków przeciwdepresyjnych, które różnią się bardziej efektami ubocznymi niż skutecznością. Dwie ważne grupy leków przeciwdepresyjnych to trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TCA) i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Grupa TCA obejmuje amitryptylinę, klomipraminę, dibenzepinę i doksepinę, a skutki uboczne obejmują majaczenie, suchość w ustach i drżenie. SSRI obejmują citalopram, escitalopram, fluoksetynę, fluwoksaminę, paroksetynę i sertralinę. Ważne jest, aby wprowadzając pacjentowi leki przeciwdepresyjne, poinformować go o możliwych skutkach ubocznych. Istotne jest również, aby jasno powiedzieć, że antydepresanty nie zmieniają osobowości i nie uzależniają.

Czasami konieczne są inne leki. Jeśli przepisywane są leki uspokajające, takie jak benzodiazepiny, ważne jest, aby ograniczyć ich przyjmowanie do krótkiego czasu (jeśli to możliwe do 2 tygodni) ze względu na ryzyko nadużywania i uzależnienia; inne leki mogą okazać się konieczne w depresji psychotycznej (np. leki przeciwpsychotyczne) lub w depresji opornej na leczenie (augmentacja litem).

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: