Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i podejdź do autotestu

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

Farmaceuci

Co powinien wiedzieć farmaceuta?

Farmaceuta powinien znać niektóre informacje dotyczące depresji, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoim pacjentom.

Częstotliwość występowania dużej depresji

Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik rozpowszechnienia depresji wśród kobiet jest wyższy niż wśród mężczyzn. Depresja dotyka około jednej na cztery kobiety i jednego na ośmiu mężczyzn w ciągu ich życia.

Objawy depresji

Kryteria Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10) dotyczące epizodu depresyjnego obejmują: przez co najmniej dwa tygodnie dwa z trzech objawów osiowych i co najmniej dwa z siedmiu objawów wtórnych.

ICD-10 obejmuje depresję pod następującymi kodami: F31, choroba afektywna dwubiegunowa; F32, epizod depresyjny; F33, zaburzenia depresyjne nawracające; F34.1, dystymia; i F06.3, organiczne zaburzenia nastroju.

Farmaceuta może zauważyć niektóre z typowych objawów depresji u pacjenta. Istnieją jednak inne choroby lub okoliczności osobiste, które mogą skutkować reakcjami lub zachowaniami podobnymi do objawów depresji. Poniżej znajdziesz kilka informacji, które mogą pomóc odróżnić zaburzenie depresyjne od „przygnębienia” lub uzasadnionej reakcji na trudne okoliczności życiowe.

Podstawowe leczenie depresji

Najważniejszymi filarami leczenia depresji są leki przeciwdepresyjne i psychoterapia. Często stosuje się kombinację kilku opcji terapeutycznych, w tym farmakoterapię w umiarkowanych lub ciężkich przypadkach depresji.


iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: