Materiały do samodzielnego wykorzystania

Istnieje kilka sposobów na promowanie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak sobie pomóc i jak radzić sobie z depresją.

Przeczytaj o samozarządzaniu i podejdź do autotestu

Dowiedz się więcej

Wykonaj autotest

O nas

Czym jest ifightdepression.com?

ifightdepression.com ma na celu promowanie i zwiększanie świadomości na temat depresji i zachowań samobójczych poprzez dostarczanie wyczerpujących informacji na temat depresji i jej konsekwencji. Opowiemy ci o przyczynach, oznakach i objawach depresji, aby pokazać ci, jak rozpoznawać depresję. Opowiemy ci również o przydatnych strategiach promowania zdrowia psychicznego, w tym o materiałach do samodzielnego wykorzystania, a także o tym, jak i gdzie uzyskać pomoc przy depresji oraz jak wspierać członka rodziny, przyjaciela lub osobę potrzebującą pomocy.


Naszym celem jest również dostarczanie informacji, odpowiednich materiałów i zaleceń pracownikom społecznym i pracownikom służby zdrowia, którzy mogą działać jako strażnicy lub rzecznicy w celu rozpoznawania i reagowania na depresję, rozpowszechniania zaleceń dotyczących dobrych praktyk dla osób z depresją oraz ułatwiania im dostępu do opieki.

 

Ponadto naszym celem jest poprawa opieki nad osobami cierpiącymi na łagodną lub umiarkowaną depresję poprzez internetowy program do samodzielnego wykorzystania (narzędzie „iFightDepression®”; kliknij łącze „Materiały do samodzielnego wykorzystania” poniżej i dowiedz się więcej o narzędziu iFightDepression®)

W ten sposób mamy nadzieję przyczynić się do zapobiegania depresji i zachowaniom samobójczym oraz związanej z tym stygmatyzacji.

Strona internetowa iFightDepression® oraz narzędzie iFightDepression® to marki i inicjatywy Europejskiego Sojuszu Przeciwko Depresji (EAAD). Materiały te zostały opracowane i wdrożone przez konsorcjum PREDI-NU (Preventing Depression and Improving Awareness through Networking in the EU) przy wsparciu i finansowaniu przez Komisję Europejską w ramach Programu Zdrowia – Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA; dawniej EAHC – Europejska Agencja Zdrowia i Konsumentów).

Czym jest Europejski Sojusz Przeciwko Depresji (EAAD)?

European Alliance Against Depression (EAAD) to międzynarodowa sieć ekspertów zajmujących się pacjentami z depresją i zapobieganiem zachowaniom samobójczym. Głównym celem EAAD jest promocja zdrowia publicznego i edukacji oraz promocja opieki nad pacjentami z depresją i zapobieganie samobójstwom poprzez inicjowanie wielopoziomowych społecznych programów interwencyjnych.

To ważny cel, ponieważ szacuje się, że w Europie na depresję cierpi 18,4 mln osób. Depresja może pogorszyć jakość życia bardziej niż inne choroby i może prowadzić do samobójstwa. Dlatego warto działać na rzecz szerokiego stosowania skutecznych programów zapobiegania samobójstwom na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Więcej informacji na temat regionalnego wdrażania wielopoziomowego społecznego programu zapobiegania samobójstwom można znaleźć na stronie internetowej EAAD.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: