Materiały do samodzielnego zarządzania

Istnieje kilka sposobów na wspieranie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak pomóc sobie i zarządzać swoją depresją.

Przeczytaj o samokontroli i wykonaj test samooceny.

Dowiedz się więcej

Wykonaj test

Znajomość objawów

Rozpoznawanie depresji

Oto najczęstsze objawy depresji:

  • Osoba jest smutna i/lub niespokojna przez większość czasu - może ujawniać te uczucia lub inni mogą zauważyć, że tak się czuje ze względu na jej zachowanie
  • Osoba straciła zainteresowanie i przyjemność z czynności, które wcześniej lubiła – takich jak wychodzenie z przyjaciółmi, oglądanie meczu piłkarskiego lub spędzanie czasu z rodziną
  • Osoba mówi, że jest chronicznie wyczerpana
  • Osoba wyraża nadmierne lub nieuzasadnione poczucie winy
  • Osoba wyraża beznadziejność, bezradność i pesymizm
  • Osoba traci apetyt, traci na wadze, cierpi na bezsenność lub za dużo śpi
  • Osoba ujawnia myśli o samookaleczeniu, a nawet odebraniu sobie życia.

Liczba występujących objawów i ich nasilenie mogą być różne u poszczególnych osób, objawy mogą również zmieniać się w czasie.

Depresja a wypalenie zawodowe

Depresja różni się od wypalenia.

Depresja może być diagnozowana przez psychiatrów i niektórych pracowników służby zdrowia zgodnie z międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi. Chociaż nie ma medycznej diagnozy wypalenia, w kontekście miejsca pracy podaje się następujące objawy:

  • Fizyczne i emocjonalne wyczerpanie oraz zmniejszona energia;
  • Brak zaangażowania w pracę, często wyrażany jako niska motywacja, słabe poczucie sensu i cynizm; oraz
  • Zmniejszona efektywność zawodowa i wydajność oraz brak osiągnięć.

Osoby doświadczające powyższych objawów mogą doświadczać wypalenia zawodowego, ale objawy te mogą być również oznaką choroby depresyjnej, wraz z tymi wymienionymi w powyższym rozdziale. 

Leczenie depresji różni się od leczenia wypalenia.

Ważne jest, aby uzyskać diagnozę od lekarza, aby określić, czy dana osoba ma depresję. Jeśli depresja pozostanie ukryta za terminem "wypalenie", osoba nie otrzyma pomocy, której potrzebuje.

Jeśli osoba ma depresję, leczenie polega na psychoterapii i przyjmowaniu leków lub kombinacji obu. W depresji radzenie sobie z wyczerpaniem poprzez większą ilość snu lub wyjazd na wakacje nie pomaga, a często wręcz szkodzi.

Depresja nie znika podczas urlopu, ponieważ same warunki pracy nie są jej przyczyną. Badania wykazują, że dłuższe spanie może pogłębić depresję, dlatego terapeutyczna deprywacja snu jest metodą leczenia depresji oferowaną w lecznictwie zamkniętym.

Jeśli u danej osoby nie zdiagnozowano depresji, ale doświadcza ona wypalenia, to oprócz wprowadzenia zmian strukturalnych w stylu życia i środowisku pracy, konieczne może być wzięcie wolnego na regenerację i odpoczynek. Pamiętaj, że wypalenie jest stanem ryzyka, który może prowadzić do chorób wtórnych, takich jak depresja. Ważne jest, aby szukać pomocy także dla doświadczanego wypalenia.

Niestygmatyzująca atmosfera w miejscu pracy i poufny system, poprzez który pracownicy I pracownice mogą szukać pomocy, umożliwią im szybsze uzyskanie profesjonalnej opieki zdrowotnej. Inaczej jest w stygmatyzującej atmosferze: wówczas osobie z depresją znacznie trudniej jest szukać profesjonalnej pomocy lub uzyskać wsparcie ze strony pracodawcy dla znalezienia profesjonalnej opieki zdrowotnej, której potrzebują.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: