Materiały do samodzielnego zarządzania

Istnieje kilka sposobów na wspieranie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak pomóc sobie i zarządzać swoją depresją.

Przeczytaj o samokontroli i wykonaj test samooceny.

Dowiedz się więcej

Wykonaj test

Osoby zatrudnione

Rozpoznawanie swoich uczuć

Mimo że depresja jest powszechnym doświadczeniem, często jest źle rozumiana.

Aby dowiedzieć się więcej na temat depresji, proszę zapoznać się z tematem faktów o depresji na stronie iFightDepression.eu.

Aby dowiedzieć się więcej o oznakach i objawach depresji, proszę zapoznać się z tematem objawów depresji na na stronie iFightDepression.eu.

Można również wykonać autotest na górze strony iFightDepression.eu. Ten autotest został stworzony jako szybka ocena nastroju i sprawdzenie, czy wykazujesz jakiekolwiek główne oznaki i objawy depresji.

Depresja jest uleczalna

Podjęcie leczenia jest pomocne. Depresja może się pogłębić, jeśli pozostanie nieleczona.

Aby dowiedzieć się więcej na temat leczenia depresji, zapoznaj się z sekcją o leczeniu depresji na stronie iFightDepression.eu.

Z kim i jak rozmawiać w miejscu pracy?

Dobrze jest przygotować się do rozmowy o swoim zdrowiu psychicznym z pracodawcą.

Prawdopodobnie najlepiej jest znaleźć spokojniejszy, mniej gorączkowy moment w ciągu dnia pracy, aby przeprowadzić z  pracodawcą tę rozmowę.

Jeśli czujesz się bardziej komfortowo nawiązując pierwszy kontakt przez e-mail, to jest to również dobre podejście. Możesz też najpierw porozmawiać z zaufanym kolegą/przyjacielem i zasięgnąć porady. Możesz rozważyć zabranie kogoś ze sobą na rozmowę, może to być kolega, przedstawiciel związku zawodowego, zakładowy psycholog lub lekarz.

Dobrze jest porozmawiać z pracodawcą (osobą kierującą działem lub bezpośrednim przełożonym) o tym, w jaki sposób chciałbyś, aby poinformowano kolegów I koleżanki o Twojej sytuacji. Zastanów się, co chciałbyś, aby powiedzieli, a być może nawet uzgodnij pewne sformułowania do wiadomości e-mail lub takie, które można przekazać ustnie.

Pamiętaj, że istnieje pewne spektrum, jeśli chodzi o dzielenie się informacjami o swoim zdrowiu psychicznym w pracy. Nie musisz koniecznie ujawniać wszystkich informacji. Możesz podzielić się informacjami, które uważasz za wygodne i bezpieczne do dzielenia się.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: