Materiały do samodzielnego zarządzania

Istnieje kilka sposobów na wspieranie lepszego zdrowia psychicznego.

Dowiedz się, jak pomóc sobie i zarządzać swoją depresją.

Przeczytaj o samokontroli i wykonaj test samooceny.

Dowiedz się więcej

Wykonaj test

Depresja w miejscu pracy

Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń zdrowia psychicznego na świecie. Powoduje ogromne cierpienie ludzi i ogromne koszty dla światowej gospodarki z powodu utraconej produktywności.

Przyczyny depresji są różnorodne. Obejmują one szereg czynników biologicznych, psychologicznych i związanych z zachowaniami społecznymi (psychospołecznych). Czynniki związane z pracą u osób podatnych na depresję mogą prowadzić do wystąpienia epizodu depresyjnego lub nasilenia istniejącej depresji.

Depresja jest częstym zaburzeniem u osób zatrudnionych, podobnie jak u osób bezrobotnych czy emerytów. Osoby zatrudnione a doświadczające depresji czują się wyczerpane. Jednak ważne jest, aby zrozumieć: to nie same warunki pracy spowodowały depresję. Najczęściej to nie miejsce pracy, ale zaburzenia depresyjne sprawiają, że osoby tak się czują.

Nawet jeśli same warunki pracy nie spowodują depresji, to ponieważ jest ona tak powszechna w społeczeństwie i ludzie spędzają w niej tak dużo czasu, ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za miejsca pracy rozumiały depresję i wiedziały, co robić, gdy pracownik jest w depresji. Działając, można zapobiec cierpieniu ludzi oraz uniknąć kosztów związanych z absencją chorobową i niską wydajnością pracy.

Miejsca pracy mogą również przyczynić się do wyjścia z depresji, na przykład poprzez stworzenie niestygmatyzującego środowiska. Posiadając podstawową wiedzę i kompetencje w zakresie depresji, inne osoby w miejscach pracy mogą dostrzegać i rozpoznawać objawy, a w razie potrzeby odpowiednio dostosowywać warunki pracy i wspierać wśród pracowników zachowania związane z poszukiwaniem pomocy.

W poniższych częściach przedstawiono działania, które można podjąć w miejscu pracy na poziomie organizacji, kierownika i pracownika, aby lepiej rozpoznawać i wspierać pracowników z depresją.

iFightDepression to projekt finansowany i realizowany przez: